Szkoły

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat nowodworski

Powiat nowodworski jest organem prowadzącym następujących szkół:

  1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

  2. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim.

  3. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku

  4. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku.

  5. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

  6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontakt do każdej placówki znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim