Szkoły i placówki niepubliczne

Szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez powiat nowodworski

  1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TWP,  Budy Siennickie 67, 05-190 Nasielsk, numer RSPO: 27481, Dyrektor placówki Marianna Turek, data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji: Nr 2/N/2019 z dnia 04.06.2019 r.
  2. Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Żarówka”, ul. Wyszyńskiego 3/18, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, zakres działalności: prowadzenie specjalistycznej pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, numer RSPO: 276229, Dyrektor placówki: Sylwia Lech, data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji: Nr 38/NP/1/2020 z dnia 08.09.2020 r.

Wysokość miesięcznych kwot dotacji na jednego ucznia/dziecko/wychowanka w szkołach lub placówkach niepublicznych dotowanych przez Powiat Nowodworski

  • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE, data: 2022-02-22