Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,

z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchodzonych corocznie w dniach 22-26 listopada, pragniemy przekazać wyrazy wdzięczności i uznania za wspaniały dar serca, bezinteresowność i ogromne pokłady altruizmu.

Krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Dlatego bardzo dziękujemy Wszystkim Krwiodawcom za zasługi na rzecz ratowania zdrowia i życia, za oddanie, poświęcenie, szlachetne intencje, a także za aktywność we wspieraniu idei krwiodawstwa.

To wspaniałe, że są wśród nas cudowni, wrażliwi ludzie, którzy bezinteresownie dzielą się cząstką siebie.

Honorowi Dawcy Krwi, pomagajcie nadal i bądźcie inspiracją dla innych, ponieważ „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Z wyrazami szacunku

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta

Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak

 • serce w rękach plakat
 • życzenia, białe napisy na czerwonym tle

Światowy Dzień Krwiodawcy

Drodzy Krwiodawcy.

W Dniu Światowego Dnia Krwiodawcy życzymy Wam zdrowia. Dzięki oddanej honorowo krwi przekazujecie szansę na życie, dlatego Wasz heroizm zasługuje na szczególny szacunek. 

Dziękujemy, że jesteście.

Twoja krew jest potrzebna! Bo tętni w nas dobro.

Apel Starosty Nowodworskiego.

Krwiodawcy!

Proszę, sprawdzajcie na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, FB, która grupa krwi jest potrzebna i zgłaszajcie się do centrów krwiodawstwa. Potrzebujemy Was!

Stany magazynowe krwi i jej składników są bardzo niskie! Aby możliwe było niesienie pomocy osobom chorym, wymagającym leczenia krwią i jej składnikami potrzebni jesteście Wy - Krwiodawcy! Wasz dar jest teraz bardzo potrzebny!

Drodzy Mieszkańcy powiatu nowodworskiego! Zgłaszajcie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Nowym Dworze Mazowieckim i podarujcie życie drugiej osobie.

Godziny rejestracji Oddziału:

poniedziałek -piątek: 07.00-13.00

sobota: 09.00 – 13.30 według harmonogramu:

- marzec: 26.03.2022 r.

- czerwiec: 25.06.2022 r.

- wrzesień – 24.09.2022 r.

- grudzień – 03.12.2022 r.

Rejestracja tel.: 22 785 05 73

Więcej informacji znajdziecie na www.twojakrew.pl. Sprawdzicie też gdzie możecie oddać krew oraz jakie przywileje Wam przysługują.

 • grafika worka na krew, na białym tle prośba o oddawanie krwi,
 • Lekarz w ubraniu ochronnym robi serce z dłoni

Dodatkowe uprawnienia dla krwiodawców!

Honorowym dawcom krwi, którzy oddali krew lub jej składniki (w tym osobom po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2), na mocy obecnie obowiązujących przepisów przysługuje prawo do zwolnienia od pracy i czynności służbowych w dniu donacji oraz w dniu następnym. Uprawnienia zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. (link do ustawy: isap.sejm.gov.pl - Dz. U. 2021 poz. 159). Zwolnienie przysługuje tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali krew lub jej składniki co najmniej trzykrotnie, otrzymają również ulgę w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

 1. kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
 2. kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek jest zaświadczenie wydane przez Regionalne lub Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bądź Centrum MSWiA.

Zaświadczenie o trzykrotnej donacji obejmuje okres od 14 marca 2020 r. do dnia jego wystawienia i jest ważne przez 6 miesięcy.

Przypominamy, że na terenie powiatu nowodworskiego krew można oddawać w Oddziale Terenowym RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 7, tel. 22 785 05 73). Wkrótce w punkcie krwiodawstwa będzie możliwe także oddawanie osocza (nie tylko przez ozdrowieńców). Obecnie można zgłaszać się do kwalifikacji (poprzez kontakt telefoniczny z Oddziałem RCKiK – we wtorki i czwartki po godz. 13:00).

Więcej informacji na temat uprawnień przysługujących krwiodawcom można znaleźć pod linkiem: krwiodawcy.org - przywileje dla krwiodawców.

 • Grafika z informacjami o przywilejach dla krwiodawców

System reagowania na apele o krew

Poniższe informacje generowane są automatycznie z Portalu Legion - www.legionhdk.pl.

W razie chęci uzupełnienia o nowe informacje dotyczące honorowego krwiodawstwa w Powiecie Nowodworskim prosimy o kontakt z Zespołem Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim (h.gorska@nowodworski.pl) lub Klubem HDK Legion (r.kowalewski@legionhdk.pl).

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje