Krwiodawstwo w powiecie

„Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro”

Z okazji obchodzonych w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK ustanowione w 1972 roku, składam wyrazy szacunku Honorowym Dawcom Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym.

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta

  • herb powiatu, złożone ręce z grafiką serca, czerwone tło

Światowy Dzień Krwiodawcy

Drodzy Krwiodawcy.

W Dniu Światowego Dnia Krwiodawcy życzymy Wam zdrowia. Dzięki oddanej honorowo krwi przekazujecie szansę na życie, dlatego Wasz heroizm zasługuje na szczególny szacunek. 

Dziękujemy, że jesteście.

Twoja krew jest potrzebna! Bo tętni w nas dobro.

Apel Starosty Nowodworskiego.

Krwiodawcy!

Proszę, sprawdzajcie na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, FB, która grupa krwi jest potrzebna i zgłaszajcie się do centrów krwiodawstwa. Potrzebujemy Was!
Stany magazynowe krwi i jej składników są bardzo niskie! Aby możliwe było niesienie pomocy osobom chorym, wymagającym leczenia krwią i jej składnikami potrzebni jesteście Wy - Krwiodawcy! Wasz dar jest teraz bardzo potrzebny!

Dodatkowe uprawnienia dla krwiodawców!

Honorowym dawcom krwi, którzy oddali krew lub jej składniki (w tym osobom po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2), na mocy obecnie obowiązujących przepisów przysługuje prawo do zwolnienia od pracy i czynności służbowych w dniu donacji oraz w dniu następnym.

System reagowania na apele o krew

Chcąc zaapelować o Krew zorientuj się dokładnie w miejscu leczenia bliskiej osoby czy faktycznie są braki krwi, o którą chcesz zabiegać. Często słysząc, iż potrzebne będzie przetoczenie krwi czy też jej podanie ze względu na duży ubytek reagujemy dość emocjonalnie bojąc się o brak jej dostępności.