Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2021.02.19
Młodzi w Akcji film uczniów SP nr 5

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Klasa 5D Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim nagrała film w ramach projektu, poruszając w nim bardzo aktualny problem dotykający wszystkich uczniów.

2021.02.19
Otwarty konkurs ofert: Turystyka i krajoznawstwo

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Turystyka i krajoznawstwo - 2021". Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł. Środki przeznaczyć można między innymi na wytyczanie i odnawianie szlaków turystycznych czy aktywną turystykę.

2021.02.18
Masz Głos 2021

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos. W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!

2021.02.16
Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, że od dnia 23 lutego 2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie miał siedzibę w budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 (parter). W dniach 18 – 22 lutego 2021 r. Zespół nie będzie świadczył obsługi bezpośredniej oraz telefonicznej.

2021.02.15
Rejestracja na szczepienia dla nauczycieli do 65. roku życia

Ruszyły zapisy na szczepienia dla nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do 18 lutego (czwartek). Zapisów mogą dokonać również nauczyciele, którzy nie zgłosili się na szczepienie w I turze, a byli do tego uprawnieni.

2021.02.12
Zaproszenie na webinar z cyklu Uniwersytet w Kajaku

W imieniu Fundacji Promocji Rekreacji KiM zapraszamy na V spotkanie online Uniwersytetu w Kajaku, którego tematem będzie roślinność spotykana nad rzekami. Aby wziąć udział w spotkaniu należy w dniu 12 lutego (piątek) o godz. 18:50 kliknąć w link: Zoom.us - webinar z cyklu Uniwersytet w Kajaku.

2021.02.10
Szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli

#SzczepimySię – już 12 lutego planowane jest rozpoczęcie szczepień przeciw COVID-19 dla nauczycieli, obecnie trwa proces rejestracji.

2021.02.09
Szkoła rodzenia dla mieszkańców powiatu nowodworskiego

Drodzy przyszli rodzice z powiatu nowodworskiego! Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia. Zajęcia przygotowujące kobiety w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia roli matki, prowadzone są przez pracowników Nowodworskiego Centrum Medycznego.

2021.02.09
Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

Zimowe utrzymanie dróg to działania organizacyjne i techniczne mające na celu złagodzenie lub docelowo likwidację skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym, tj. śliska nawierzchnia i intensywne opady śniegu.

2021.02.04
Dodatkowe uprawnienia dla krwiodawców!

Honorowym dawcom krwi, którzy oddali krew lub jej składniki (w tym osobom po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2), na mocy obecnie obowiązujących przepisów przysługuje prawo do zwolnienia od pracy i czynności służbowych w dniu donacji oraz w dniu następnym. Uprawnienia zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. Zwolnienie przysługuje tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.