Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2020.05.15
Trwa Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Jest jednak jeden warunek - beneficjentami lub podmiotami realizującymi zgłoszone projekty muszą być kobiety lub dziewczynki.

2020.05.14
Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed kleszczami

Wraz ze wzrostem temperatury rozpoczął się sezon aktywności kleszczy. Pierwsze miesiące aktywności kleszczy przypadają w okresie maja – czerwca. Kleszcze żyją głównie w lasach, parkach, łąkach, polanach. Kleszcze mogą być przynoszone do domu przez zwierzęta domowe, psy, koty. Szczególnie przyciąga je ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu.

2020.05.14
Plan awaryjny - poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Szanowni Państwo, wprowadzone ograniczenia z uwagi na panującą epidemię w szczególny sposób wpływają na los osób zagrożonych przemocą domową. Instytucje państwowe i organizacje rządowe odnotowują związek pomiędzy środkami zapobiegawczymi tj. kwarantanną a znacznym wzrostem zgłaszanych przypadków przemocy domowej.

 

 

2020.05.14
Konsultacje społeczne - Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej

Informacja dla osób zainteresowanych lub zaangażowanych w gospodarkę wodną. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Wykonanie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi wypełnienie wymagań przepisów obowiązującego prawa.

 

2020.05.13
E-usługi administracyjne dla powiatu nowodworskiego

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że już wkrótce dzięki wprowadzeniu e-usług administracyjnych dla powiatu nowodworskiego mieszkańcy będą mogli załatwić wiele spraw elektronicznie. W wyniku podpisania umowy powiat zainwestuje fundusze europejskie we wdrożenie nowych e-usług w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

2020.05.13
GEODETA magazyn geoinformacyjny

Jak zwycięzcy plebiscytu GUGiK na najlepszy PODGiK radzą sobie w czasach epidemii? Przypomnijmy, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zajął III miejsce ex aequo z PODGiK-iem z powiatu jarosławskiego.

2020.05.13
Uruchomiono specjalną wideoinfolinię dotyczącą covid-19 dla osób głuchoniemych

Od teraz osoby niesłyszące będą mogły uzyskać niezbędne informacje na temat epidemii koronawirusa. Specjalna wideoinfolinia będzie działać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

2020.05.12
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Drogie Pielęgniarki i Położne, z okazji Waszego Święta przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia...

2020.05.11
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

2020.05.08
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników bibliotek: satysfakcji z wykonywanej pracy, jak najliczniejszego grona czytelników oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za Państwa wkład w życie naszej społeczności, za popularyzację czytelnictwa oraz kultury.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.