Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2020.03.09
Giełda Szkół Ponadpodstawowych 2020

Szanowni uczniowie, rodzice, pedagodzy ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowodworskiego.

W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, XXI Giełda Szkół Ponadpodstawowych zostaje odwołana.

2020.03.06
Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Andrzeja Kudelskiego Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia rodzinie oraz najbliższym składają Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Zdzisław Szmytkowski oraz radni powiatu nowodworskiego, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

2020.03.02
Przekaż 1% podatku NGO z terenu powiatu

Szanowni Państwo, rozliczając swój PIT za rok 2019, przekazaniem 1% możecie wesprzeć organizacje pożytku publicznego działające na terenie powiatu nowodworskiego. Poniżej znajdują się informacje dotyczące wsparcia Fundacji „Bądźmy Razem”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Tu znajdziesz pełną listę organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu nowodworskiego (kliknij tutaj).

2020.02.28
Koronawirus - co warto wiedzieć

Na dzień 3 marca br. Starosta Nowodworski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego zostanie dokonana analiza aktualnej sytuacji na terenie powiatu i określone zasady postępowania na najbliższe dni w zakresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.

 

 

2020.02.28
Bitwa Warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków

Szanowni Państwo, 28 stycznia br. na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w Warszawie (www.muzeum-niepodleglosci.pl) ogłoszony został konkurs pn. Bitwa Warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków. Organizatorem konkursu jest Sejmik Województwa Mazowieckiego – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wydarzenie objęte jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

2020.02.26
Komunikat dla podróżujących

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 25.02.2020 r.

 

2020.02.26
Zaproszenie na koncert

W imieniu organizatorów zapraszamy na koncert inaugurujący społeczne obchody roku bohaterów 1920 roku pt.: Drogą wolności". Wydarzenie odbędzie się w kościele parafialnym pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła (osiedle Młodych) 1 marca o godz. 15:00. Zapraszamy.

2020.02.25
Obowiązki wynikające z ustawy AML

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą „instytucjami obowiązanymi” są również stowarzyszenia oraz fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

2020.02.24
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności weszła w życie 18 września 2019 r. Jednak pierwsze miesiące jej działania były okresem przygotowawczym – czasem podpisywania umów. Ten okres się skończył – właśnie teraz ustawa powinna zacząć działać naprawdę. Z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności korzystają organizacje pozarządowe, a za ich pośrednictwem osoby ubogie i znajdujące się w trudnych sytuacjach.

2020.02.24
Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo, przypominamy, że rozliczając swój PIT za rok 2019 możecie wesprzeć organizacje pożytku publicznego, które na co dzień działają na rzecz społeczności powiatu nowodworskiego. Aktualny wykaz podmiotów uprawnionych do uzyskania 1% znajdziecie Państwo w zakładce NGO - przekaż 1% (kliknij tutaj).

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Koronawirus