Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

 • Ujście Narwi do Wisły z widokiem na ruiny spichlerza fot. W. Siewruk
 • Narew i Wisła w ok. Twierdzy Modlin fot. W. Siewruk

Powiat Nowodworski leży w środkowej części województwa mazowieckiego i obejmuje 691,6 km2 tj. 1,9 % powierzchni województwa,z czego 25.3% stanowią lasy.
W granicach powiatu znajduje się sześć gmin: miejska - Nowy Dwór Mazowiecki, miejsko-wiejskie - Nasielsk i Zakroczym oraz wiejskie - Czosnów, Leoncin i Pomiechówek.

Powiat Nowodworski zamieszkuje 75,5 tys. osób, co stanowi około 1,5 % ogólnej liczby mieszkańców województwa mazowieckiego.

Przez teren powiatu  przebiegają krajowe drogi i linie kolejowe. Dobre połączenia zapewniają: magistrala kolejowa E-65 Warszawa-Gdańsk i drogi krajowe - nr 7 (Gdańsk-Warszawa-Kraków-granica Państwa ze Słowacją), nr 62 (Włocławek-Płock-Wyszków-Węgrów) oraz system warszawskiego węzła drogowego.

 

 

 

 • Widok na Cytadelę w Twierdzy Modlin fot. W. Siewruk
 • Narew na wysokości Wieży Tatarskiej fot. W. Majchrzak
Powiat Nowodworski leży w dorzeczu Wisły, która niemal równoleżnikowo przecina Ziemię Nowodworską z kierunku południowo-wschodniego na zachód, na długości ok. 33 km. W środkowo-wschodniej części powiatu znajduje się ujście do Wisły jej prawobrzeżnego dopływu - Narwi. W widłach tych rzek leży miasto powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki. Największym dopływem Narwi w obrębie powiatu nowodworskiego jest rzeka Wkra, uchodząca do Narwi w pobliżu miejscowości Pomiechówek.
W powiecie znajdują się cztery obszary przyrodniczo-krajobrazowe:
 
 • wysoczyzna ciechanowska zajmująca północną część powiatu,
 • wysoczyzna płońska w północno-zachodniej części powiatu,
 • kotlina warszawska w południowej części powiatu,

 • międzyrzecze Wisły i Narwi.

 • Wkra w ok. Pomiechowa, w dali wieża kościoła św. Anny fot. W. Majchrzak
 • Wkra w ok. Goławic fot. W. Majchrzak

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje