Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Inauguracja projektu Powiat Nowodworski Stolica Kultury Mazowsza 2015

W dniu 20 marca 2015 roku w NOK-u odbyła się inauguracja projektu „Powiat Nowodworski Stolica Kultury Mazowsza 2015”. Ten zaszczytny tytuł od 14 lat przyznawany jest powiatom w ramach konkursu ogłaszanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W tym roku „Stolicą Kultury Mazowsza” został powiat nowodworski. W uroczystości wzięli udział m.in. Wiesław Raboszuk, przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Bożena Żelazowska, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, władze powiatu przasnyskiego oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu nowodworskiego.

Po uroczystym otwarciu i powitaniu gości przez Starostę nowodworskiego Magdalenę Biernacką nastąpiły występy lokalnych artystów. Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści z okolicznych gmin:

Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali uczniowie Alicji Kabacińskiej, uczęszczające na zajęcia wokalne do Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Byli to: Julia Sawicka, Karolina Prasał, Paweł Ziółkowski.

Gminę Zakroczym reprezentowali także uczniowie Alicji Kabacińskiej: Michalina Dudziej, Aleksandra Kopeć, Paulina Serwatka.

Sebastian Gogolewski - 11 letni skrzypek z Nasielska, uczeń Pani Urszuli Chrulskiej reprezentował gminę Nasielsk.

Zespół Małych Form Artystycznych Seniorów DESA, który reprezentował gminę Pomiechówek liczy 14 osób powstał w styczniu 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku.

Ostatnią artystką występującą na scenie była Kasia Koseska wyjątkowa mieszkanka Gminy Czosnów reprezentująca ów gminę.

 

Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste przekazanie klucza do Stolicy Kultury Mazowsza przez Starostę przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego Staroście nowodworskiemu Magdalenie Biernackiej, po którym miały miejsce przemówienia Wicemarszałka Wiesława Raboszuka i przedstawicieli powiatu przasnyskiego.

Na zakończenie uroczystości wystąpił, jako gwiazda wieczoru, Rafał Brzozowski, który wpisał się w kronikę pamiątkową.

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości:

Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jackowi Kowalskiemu

 

Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Kultury Krzysztofowi Borowskiemu
oraz pracownikom NOK-u

 

Naczelnikowi Wydziału Promocji i Kumunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego

w Nowym Dworze Mazowieckim

Zenonowi Klimczewskiemu

oraz

Pani Eli Dudek

 

prowadzącemu Mariuszowi Ziółkowskiemu

 

wydziałom promocji gmin z terenu powiatu nowodworskiego

 

oraz wszystkim występującym artystom.

 

  [treść archiwalna]
 • autor: M.Czechowicz, data: 2015-03-20

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.