Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

INWESTYCJE

Treść

Odbiór inwestycji drogowych

Pod koniec roku 2021 r. odebrane zostały dwie drogi na terenie powiatu nowodworskiego.

Zadanie pn.: "Przebudowa obiektów mostowych o numerach ewidencyjnych JNI 31000401, 31000402, 35000568 wraz z przebudową dróg dojazdowych - część nr 1: przebudowa obiektów mostowych o JNI 31000401 oraz 31000402 oraz drogi dojazdowej do nich, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W relacji Kampinos - Górki - Dąbrowa - do drogi woj. nr 579". Zadanie to polegało na przebudowie dwóch obiektów mostowych oraz przebudowie drogi dojazdowej prowadzącej do nich o długości 2000 m. Inwestycja została dofinansowana środkami pochodzącymi z Ministerstwa Infrastruktury - rezerwa subwencji ogólnej - w wysokości 1 584 684,62 zł. Wykonawcą prac była firma: "Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z siedzibą w: Kacice 76, 06-100 Pułtusk", a wartość prac wyniosła 2 199 090,90 zł. Prace były prowadzone od dnia 05.08.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. W odbiorze oprócz Wicestarosty uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy prac, kierownicy budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odebrano również zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2414W, 2424W i 2401W - część nr 1: przebudowa drogi powiatowej nr 2414W relacji Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo". Inwestycja polegała na przebudowie ww. drogi powiatowej na odcinku o długość 2200 m. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonano pobocza z tłucznia kamiennego. Wykonawcą prac była jak wyżej firma "Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk, prace trwały od dnia 29.11.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. Wartość prac wyniosła 1 028 244,32 zł brutto i jak poprzednio inwestycja została dofinansowana środkami pochodzącymi z Ministerstwa Infrastruktury - środki z rezerwy subwencji ogólnej - w wysokości 424 189,38 zł.

 • obiekt mostowy, kilka osób stojących na środku jezdni
 • czarna jezdnia, po bokach cienkie pasy piasku, wzdłuż...
 • czarna jezdnia, po bokach cienkie pasy piasku, w tle...
 • dwie osoby stojące na poboczu czarnej jezdni, wzdłuż drogi...
 • czarna jezdnia, po bokach wysokie drzewa, w tle zabudowania
 • czarna, mokra ulica, po lewej płot, po prawej wysokie drzewa

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.