Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Nowe inwestycje drogowe już wkrótce!

Miło nam poinformować, że powiat nowodworski po raz kolejny uzyskał wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych.

Kwotą 5 385 329,00 zł dofinansowane zostanie zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego”.

Dofinansowanie umożliwi realizację trzech dróg położonych w gminie Zakroczym oraz w  gminie Pomiechówek. Przebudowane zostaną:

 • droga powiatowa nr 3001W relacji Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1220 m przez miejscowości Swobodnia, Janowo, Wojszczyce, gm. Zakroczym oraz na odcinku o długości 846 m przez miejscowość Zaręby, gm. Zakroczym;
 • droga powiatowa nr 2414W relacji Swobodnia – Falbogi Borowe – Błędowo na odcinku o długości 1013 m przez miejscowości Swobodnia, Janowo, gm. Zakroczym oraz na odcinku o długości 1125 m przez miejscowości Błogosławie, Janowo, gm. Zakroczym;
 • droga powiatowa 2413W relacji Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin na odcinku o długości 1386 m przez miejscowość Janowo, gm. Zakroczym oraz na odcinku o długości 1160 m przez miejscowość Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.

Przebudowa ww. dróg umożliwi bezpieczny dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej – dotacja Ministerstwa Infrastruktury.

250 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone zostanie na zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 2423W relacji Nasielsk – Prusinowice – Kościerze – Strzegocin. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przebudowana zostanie droga na odcinku o długości 1300 m. Zakres prac obejmował będzie odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego, wykonanie odpowiedniej podbudowy jezdni oraz wykonanie nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

Informujemy też, że zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku o długości 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo” znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania 628 249,00 zł.

Ponadto powiat nowodworski otrzymał też z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesę inwestycyjną w kwocie 8 455 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski- Nowiny-Leoncin”.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.