Młodzieżowa Rada Powiatu Nowodworskiego

 • Logotyp Mazowsze dla młodzieży

Zaproszenie na sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie §5. ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr LXVI/403/2024 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 2903) Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Marcin Gągolewski zaprasza na sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego I kadencji, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (budynek warsztatów), ul. Górska 39, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Młodzieżowej Rady Powiatu  Nowodworskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydatów na opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
 • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE, data: 2024-06-03
 • Zaproszenie na inauguracyjną sesję MRP

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego

 • autor: Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Katarzyna Rawa, data: 2024-05-16

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego w wyborach zarządzonych na dzień 15 maja 2024 r.

 • autor: Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Katarzyna Rawa, data: 2024-04-24

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego I kadencji

Drodzy Uczniowie!

Już w maju w sześciu szkołach ponadpodstawowych, tj. w:  

 1. Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - okręg 1
 2. Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - okręg 2
 3. Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim - okręg 3
 4. Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku - okręg 4
 5. Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku - okręg 5
 6. Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku - okręg 6

przeprowadzone zostaną - po raz pierwszy - wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.

W każdej ze szkół, spośród zgłoszonych kandydatów wybranych zostanie 3 lub 4 uczniów, którzy staną się członkami Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego I kadencji.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego może być uczeń, który:

 1. w chwili wyboru jest mieszkańcem Powiatu Nowodworskiego,
 2. nie jest zawieszony w prawach ucznia,
 3. nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,      
 4. nie toczy się wobec niego postępowanie przed sądem dla nieletnich,          
 5. nie został wobec niego orzeczony środek wychowawczy, poprawczy lub wychowawczo – leczniczy,
 6. w ostatnim dniu rekrutacji kandydatów na członków Młodzieżowej Rady ma ukończone piętnaście lat i nie ukończył dziewiętnastego roku życia,      
 7. uzyskał poparcie co najmniej 30 mieszkańców powiatu, którzy ukończyli, co najmniej 15 rok życi

Wybór zostanie dokonany w drodze głosowania tajnego, przeprowadzonego pod nadzorem komisji wyborczych, powołanych przez dyrektorów poszczególnych szkół. Mandat członka Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego uzyskają kandydaci, którzy otrzymali w szkole kolejno największą liczbę głosów poparcia.

Młodzieżowa Rada Powiatu reprezentuje sprawy i interesy młodzieży w instytucjach samorządowych, a jej cele zostały szczegółowo określone w statucie, uchwalonym przez Radę Powiatu Nowodworskiego.

Swoje założenia członkowie Młodzieżowej Rady mogą osiągnąć poprzez współpracę z Radą Powiatu, współpracę z samorządami szkolnymi, z organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami życia edukacyjnego, społecznego, kulturalnego dla młodzieży na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Kadencja Młodzieżowej Rady trwać będzie dwa lata.

Powodzenia!

 • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE, data: 2024-04-16