Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Finał konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”

30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród laureatów konkursu byli uczniowie  nowodworskich szkół.

 

III miejsce w kategorii szkół średnich zdobył Piotr Kwiatkowski – Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, który otrzymał nagrodę, medal, dyplom i  puchar Starosty Nowodworskiego  Krzysztofa Kapusty.

W tej samej kategorii wyróżnienie zdobył SZYMON  SZYMAŃSKI - Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, który poza nagrodami, medalem i dyplomem otrzymał upominek i puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego.

Wyróżnieni zostali również w kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI:

MICHAŁ  KUJAWA - Zespół Placówek Edukacyjnych  w Nowym Dworze Mazowieckim -  jako nagrodę specjalną otrzymał puchar prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk. rez. Alfreda Kabaty.

JAKUB  CICHOCKI – Zespół Placówek Edukacyjnych  w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał puchar prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP mjr. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego. 

KACPER  KANCLERZ  -  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał ryngraf dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów w Kazuniu Nowym płk. Roberta Kamińskiego. 

TAMARA  KARUK  - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan Reti - zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Maluchnik - Sekretarz Gminy Nasielsk, st. kustosz Maciej Biernat – reprezentującego dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urszula Rudynek – Ciechomska – wiceprezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o.

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonania dwóch pieśni patriotycznych i pokazu musztry paradnej.

Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie.

 

Prowadząca galę, Teresa Stroińska – Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów - 105  szkół  oraz 433 uczniów.
W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz  212 uczniów. 

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych.

 

Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna. Historia, Magazyn Historia „Do Rzeczy”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Magazyn „Uważam Rze”. Historia, portal superhistoria.pl.

 

Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni na gali.

 

Dyplomy – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu wręczono 106 nauczycielom, a dyrektorów obecnych na gali uhonorowano okolicznościowymi medalami.

 

Głównymi sponsorami konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, AMW Sinevia Spółka z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, Tramwaje Warszawskie – spółka z o.o.

Nagrody rzeczowe książki, puchary i upominki przekazali m.in.: Prezes Rady Ministrów – pan Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska, Minister Obrony Narodowej – pan Mariusz Błaszczak, Instytut Pamięci Narodowej – pan Jarosław Szarek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego – pani Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – pani Małgorzata Kidawa – Błońska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Sztabu Generalnego WP – pan gen. broni Romuald Tomasz Andrzejczak, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Nowodworskiego – Krzysztof Kapusta.

Galę finałową konkursu zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

Po zakończeniu gali organizatorzy zaprosili wszystkich jej uczestników na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

 

 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • 75 rocznica o Monte Cassino
 • autor: Foto: Marcin Łada i Sylwester Jankowski

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Jak załatwić sprawę w Starostwie w czasie epidemii?