Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Podsumowanie pracy policji

31 stycznia br. odbyła się odprawa roczna, podczas której omówione zostały efekty pracy policji nowodworskiej w roku 2019. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze z Komendantem Powiatowym mł. insp. Przemysławem Sucheckim na czele, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.

W prezentacji podsumowującej ubiegłoroczne działania nowodworskiej policji przedstawiono w sposób ilościowy efekty pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W 2019 roku odnotowano spadek przestępczości (rozboje, kradzieże, bójki, pobicia, uszkodzenie mienia), wzrosła za to ilość ujawnionych przestępstw narkotykowych. Nowodworska policja osiągnęła najwyższy poziom wykrywalności w garnizonie stołecznym. Do dyżurnych wpłynęło 12 711 interwencji (w przeliczeniu 35 interwencji na dobę), a średni czas reakcji na zdarzenie pilne wyniósł 8 minut i 5 sekund.

W ciągu roku funkcjonariusze kontrolowali ponad 22 tysiące uczestników ruchu drogowego, a przeszło 24 tysiące razy badali stan trzeźwości. Zatrzymano także 192 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

W zakresie ruchu drogowego przedstawiono także ilość niebezpiecznych zdarzeń wraz z liczbą ofiar. Odnotowano 63 wypadki i 1142 kolizje. Śmierć poniosło 14 osób, 77 zostało rannych.

Komendant Powiatowy jako najważniejsze cele nowodworskiej policji na kolejny rok wskazał: poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród nich, a także współpracę z samorządami na rzecz jak najlepszej realizacji tych założeń. Zebrani goście podziękowali policjantom podległym Komendzie Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim za dotychczasową pracę i zaangażowanie w walce z lokalną przestępczością, życząc jednocześnie jak najmniejszej ilości interwencji w przyszłości.

  [treść archiwalna]
 • autor: Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Podsumowanie pracy policji
 • Podsumowanie pracy policji
 • Podsumowanie pracy policji
 • Podsumowanie pracy policji
 • Podsumowanie pracy policji

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.