Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Innowacyjny Menedżer Kultury - konkurs

Ruszyła czwarta edycja konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury, organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Konkurs jest przeznaczony dla menedżerów instytucji kultury i organizacji pozarządowych (za innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania w kulturze). Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury i organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego oraz samorządy lokalne, a także dwudziestoosobowe grupy mieszkańców miejscowości, w której działa kandydat. Kandydaci mogą zgłaszać udział również osobiście.

Chętni do udziału powinni spełniać kilka poniższych kryteriów:

- stosować unikalne w skali regionu, województwa lub kraju rozwiązania/metody zarządcze, organizacyjne, edukacyjne lub promocyjne,

- wyznaczać nowe trendy,

- stosować niekonwencjonalne metody działalności kulturalnej dostosowanej do potrzeb lokalnej społeczności,

- korzystać z doświadczeń i rozwiązań innych branż i replikować je (lub ich elementy) we własnych organizacjach/projektach/przedsięwzięciach.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i pieniężne, które wręczy m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Nabór do konkursu potrwa do 15 czerwca br. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres imk@mik.waw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. charakterystykę maksymalnie dwóch wdrożonych do 31 grudnia 2019 roku rozwiązań edukacyjnych/organizacyjnych/inwestycyjnych/promocyjnych lub badawczych.

Regulamin konkursu: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk-konkurs/imk-regulamin.html

Formularz zgłoszeniowy: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk-konkurs/imk-formularz-zgloszeniowy.html

Źródło: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk-konkurs/imk-o-konkursie.html, https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8036,ruszyla-czwarta-edycja-konkursu-innowacyjny-menedzer-kultury-przypominamy-zwyciezcow-edycji-2019-r-.html

 

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.