Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Dom bez przemocy - konferencja

Konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim pt.: Dom bez przemocy miała na celu wzmocnienie współpracy między służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prelegentkami na konferencji były: Pani Agnieszka Tobota – Prezes Fundacji A.R.T., Pani Beata Wróblewska – terapeutka uzależnień, Pani Anna Lewicka – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zjawisko przemocy niewątpliwie stanowi jeden z poważnych problemów społecznych. Przemoc w rodzinie może przybierać różnorodne formy:

 • przemoc fizyczna to każde zachowanie naruszające nietykalność fizyczną
 • przemoc psychiczna to każde zachowanie naruszające godność osobistą
 • przemoc seksualna to każde zachowanie naruszające intymność
 • przemoc ekonomiczna to każde zachowanie naruszające własność, mające zazwyczaj na celu ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy,
 • zaniedbanie to naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, niezapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb, brak należytej opieki, zaniedbanie psychiczne – obojętność, izolacja od osób bliskich itp.

Na terenie powiatu nowodworskiego w 2021 roku prowadzonych było 149 procedur Niebieskiej Karty. Na dzień 30.08.2022 r. założonych zostało 86 kart. Liczba osób dotkniętych przemocą na terenie powiatu nowodworskiego w 2021 roku to 164 osoby, z czego 106 osób to kobiety, 31 osób to mężczyźni, 27 osób to dzieci. W tym 5 osób to osoby niepełnosprawne, a 13 to osoby powyżej 65 roku życia.

Osoby potrzebujące pomocy mogą zwrócić się do:

 • pracownika pomocy społecznej
 • funkcjonariusza policji
 • pracownika oświaty (nauczyciela, psychologa, pedagoga)
 • pracownika komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • pracownika ochrony zdrowia (lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego)

Lub zadzwonić na bezpłatne numery telefonów:

 • 800 120 148 – Anonimowa policyjna linia
 • 22 668 70 00 – Warszawska „Niebieska linia”
 • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 800 12 12 12 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka
 • 22 635 09 54 – telefon zaufania dla seniorów
 • 800 120 002 – Niebieska Linia bezpłatny ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.