Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w powiecie wyszkowskim

W dniach 15 - 16 stycznia 2015 r. w Popowie w gminie Somianka odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego – Starosty Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego udział w konwencie wzięli:
• Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Marek Wójcik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
• Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki,
• Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego,
• Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,
• Czesława Kunkiewicz-Waligóra - Naczelnik Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
• Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
• starostowie powiatów województwa mazowieckiego.

Podczas pierwszego dnia obrad poruszano następujące tematy:

Finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 2015 r.

Pani Czesława Kunkiewicz-Waligóra określiła rok 2015 rokiem szkolnictwa zawodowego w Polsce. Potwierdzić to ma wzrost wagi subwencji oświatowej na szkolnictwo zawodowe i wzrost środków finansowych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zaapelowała o większe zainteresowanie starostów współpracą z Ministerstwem Edukacji w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych kierowanych na szkolnictwo zawodowe oraz szkolnictwo dla dorosłych.
W toku dyskusji dotyczącej spraw edukacji uczestnicy konwentu zgłosili postulat o możliwość wykorzystania subwencji oświatowej na inwestycje w oświacie lub utworzenie funduszu na realizacje inwestycji w placówkach oświatowych.

Samorząd powiatowy – wyzwania przyszłości

Podsekretarz Stanu Marek Wójcik poinformował o toczących się pracach nad zmianami zakresu kompetencji poszczególnych szczebli administracji z uwzględnieniem rozwiązań kompetencyjnych, instytucjonalnych i terytorialnych. Poruszył również problem dużego zróżnicowania w podziale środków w poszczególnych województwach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywanych do wykonania przez jednostki samorządowe.

Bieżąca współpraca z samorządami powiatowymi

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski pogratulował starostom sukcesów wyborczych i zadeklarował dalszą otwartą współpracę z konwentem. Pozytywnie ocenił jakość stanowionych aktów prawnych organów powiatów. Omówił także algorytm podziału środków finansowych na zadania zlecone, których podział następuje proporcjonalnie do nakładu pracy określonego w oparciu o wyniki ankiet sprzed 3 lat.
Zaznaczył, że obecnie trwają prace legislacyjne w Sejmie nad ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto Wojewoda zwrócił uwagę na sposób gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dąży się obecnie do racjonalizacji dochodów z tych nieruchomości i umożliwienia sprzedaży tych nieruchomości podmiotom, które mają pomysł na ich wykorzystanie. Ponadto zaleca przyspieszenie prac nad ujawnianiem Skarbu Państwa w zapisach ksiąg wieczystych.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik złożył starostom gratulacje wyboru oraz podziękował za aktywny udział powiatów oraz pomoc w realizacji projektów:
- Internet na Mazowszu,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej zniwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W zakresie bieżącej współpracy z samorządami powiatowymi jedną z najistotniejszych spraw jest obecnie rozliczenie do 31 grudnia 2015 r. projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Marszałek docenia rolę współpracy z konwentem i zobowiązał się do dalszego uczestnictwa osobistego lub delegując współpracowników urzędu marszałkowskiego.

Wicemarszałek Janina Orzełowska w swoim wystąpieniu przypomniała o realizacji programów rozwoju bazy sportowej oraz inwestycjach ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zwróciła szczególną uwagę na terminy składania wniosków:
- do 31 stycznia 2015 r. do FOGR
- do 15 lutego 2015 r. na rozbudowę bazy sportowej.

Drugi dzień konwentu był poświęcony współpraca starostów i wojewody w sytuacjach kryzysowych w dziedzinie bezpieczeństwa w kontekście nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

 • autor: www.powiat-wyszkowski.pl, data: 2015-01-16
 • autor: www.powiat-wyszkowski.pl

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zamknięcie parkingu przed Starostwem w dn. 20-21.12.2019 r.