Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

POWIATOWE DNI OTWARTYCH STRAŻNIC 2015

W związku z tegorocznymi obchodami Dnia Strażaka Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w akcji „Powiatowe Dni Otwartych Strażnic”, podczas której można będzie odwiedzić strażnice, poznać sprzęt i porozmawiać ze strażakami. Inicjatywa ta ma na celu m.in. propagowanie bezpieczeństwa, zainteresowanie i zapoznanie mieszkańców z problematyką ochrony przeciwpożarowej na terenie własnej gminy i powiatu, rozpowszechnianie zasad profilaktyki pożarowej i przybliżenie charakteru pracy strażaka.

Akcja skierowana jest do grup zorganizowanych (szkoły, przedszkola, świetlice, itp.), jak również do indywidualnych mieszkańców i będzie realizowana zarówno przez Państwową jak i Ochotnicze Straże Pożarne, które zadeklarowały chęć udziału w tym przedsięwzięciu.

Koordynatorem akcji jest mł. bryg. Jakub Wysocki, tel. 22 775 26 19.

 

TERMIN AKCJI:

od 11 do 17 maja 2015 r. w godz. 10.00 – 16.00

LOKALIZACJA   AKCJI    I   ORGANIZATORZY:

11 - 17 maja w godz. 10:00 do 16:00 - Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, w siedzibie przy ul. Gospodarczej 1.

16-17 maja w godz. 10:00 – 14:00 - jednostki: OSP Pomiechówek, OSP Kazuń Polski, OSP Nasielsk, OSP Wilków Polski, OSP Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Łomna, OSP Zakroczym, OSP Goławice Pierwsze, OSP Jackowo Włościańskie, OSP Nuna, OSP Trębki Nowe, OSP Leoncin.

- w swoich strażnicach.

 

CELE AKCJI:

- rozpowszechnianie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową;

- zapoznanie z niebezpiecznym i trudnym charakterem służby strażaka;

- nauczenie zasad postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia;

- zapoznanie z szeroko rozumianą profilaktyką i zasadami zapobiegania pożarom;

- przekazanie informacji o zagrożeniach pożarowych występujących na terenie gminy i powiatu;

-  zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji i urlopów.

ODBIORCY:

- dzieci i młodzież ze świetlic, ośrodków kultury, klubów, itp.;

- zorganizowane grupy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli;

- indywidualni mieszkańcy gmin powiatu nowodworskiego.

ZAŁOŻENIA AKCJI:

- umożliwienie bezpośredniego zwiedzania strażnic;

- zapoznanie ze sprzętem i samochodami użytkowanymi przez strażaków;

- prezentacja technik gaśniczych i ratowniczych oraz możliwości technicznych sprzętu;

- możliwość przymierzenia strażackiego umundurowania i wyposażenia pożarniczego;

- organizacja zabaw, konkursów i quizów o tematyce strażackiej skierowanych do dzieci;

- przeprowadzenie pogadanek z zakresu profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej;

- przedstawienie zasad postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

  [treść archiwalna]
 • autor: http://www.kppsp-ndwormaz.pl/, data: 2015-05-11

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji