Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

8 maja - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Po raz pierwszy modlińskiej szkole, przypadł zaszczyt współorganizowania obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża w naszym powiecie.

Wraz z nowodworskim Zarządem PCK, reprezentowanym przez pana Prezesa Mariana Wasierzyńskiego, spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor Mariola Zielińska.

Swoją obecnością, uroczystość uświetnili szanowni goście:

Pani Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego

Pan Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Pani Hanna Górska – Kierownik Zespołu Promocji i Spraw Społecznych

Pani Honorata Krzywoń – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Pani Violetta Popławska – Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim

Pani Bożena Wyszyńska – Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim

Pani Marianna Ujazdowska – Kierownik Biura Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim

Pani Marianna Jabłonowska

Pan Bogdan Jeziorski – członek Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim, radny Rady Miejskiej, zaproszeni nauczyciele i uczniowie szkół naszego powiatu.

Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu PCK - „Pieśni o Czerwonym Krzyżu” pod przewodnictwem p. Dariusza Kłosowskiego i uczennicy klasy Va Emilii Walczak, która akompaniowała na skrzypcach.

Młodzież szkolna, pod kierunkiem: p. Elżbiety Szałkowskiej, p. Agnieszki Ostrowskiej, p. Dariusza Kłosowskiego, przygotowała ciekawy program artystyczny.

W atrakcyjny sposób przybliżono zebranym cele i główne założenia Czerwonego Krzyża na świecie i w Polsce. Humanitaryzm, neutralność, jedność i powszechność to tylko niektóre wartości którymi kieruje się PCK upowszechniając ideę pomocy człowiekowi w potrzebie. Konkretnym przełożeniem tych idei były scenki instruktażowe, w wykonaniu uczniów, propagujące zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia. Bo przecież „pomaganie jest trendy”, jak zapewniali śpiewająco uczniowie.

Szczególnym momentem uroczystości było uhonorowanie pani Marianny Jabłonowskiej – byłej Dyrektorki modlińskiej szkoły, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Na wniosek nowodworskiego zarządu PCK, odznaczenie pani Dyrektor przyznała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.

Gratulacje Uhonorowanej złożyli: Starosta Nowodworski – Magdalena Biernacka, Dyrektor Mariola Zielińska i Burmistrz Jacek Kowalski. Sama odznaczona, dziękując za medal, podkreśliła, że jej współpraca z nowodworskim PCK trwa nieprzerwanie od 50 lat. Pani Marianna Jabłonowska wyraziła radość z faktu, iż to szczególne wyróżnienie, odbiera w gmachu szkoły, w której pełniąc funkcje: nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora szkoły, pracowała 35 lat.

Prezes Marian Wasierzyński wręczył Odznakę Honorową PCK pani Hannie Górskiej. Nagrody odebrali tez uczniowie szkół naszego powiatu, którzy zostali laureatami konkursów organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK.

Nagrodę z rąk Pani Starosty otrzymała Natalia Łyczkowska uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, która zajęła III miejsce w XXIII etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w kategorii gimnazjalnej reprezentując tym samym Oddział Rejonowy PCK Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski i jednocześnie  gminę Nasielsk.

 

  [treść archiwalna]
 • autor: www.sp3nowydwormaz.edupage.org
 • Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji