AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W dniu 22 marca br. w siedzibie urzędu Starostwa odbyło się połączone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Powiatowy Inspektor Budowlany, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pozostali członkowie komisji.

W trakcie spotkania, które otworzył Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, dokonano podsumowania działalności w zakresie właściwości poszczególnych służb za 2023 rok oraz omówiono bieżące zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego.

Starosta podziękował uczestnikom za codzienną pracę i zaangażowanie przekazując jednocześnie życzenia świąteczne dla pracowników i funkcjonariuszy poszczególnych służb i inspekcji.

  • starosta oraz kierownik wydziału zarządzania
  • sala konferencyjna, zaproszeni goście siedzą przy stołąch

Wstecz