AKTUALNOŚCI

I sesja Rady Powiatu kadencji 2024-2029

We wtorek, 7 maja odbyły się pierwsze obrady Rady Powiatu Nowodworskiego kadencji 2024-2029. Radni wybrali Przewodniczącego Rady Powiatu, jego zastępców oraz Starostę Nowodworskiego i Zarząd Powiatu Nowodworskiego.

Sesję otworzył Radny senior – Zbigniew Niezabitowski wraz z najmłodszym Radnym Mariuszem Ziółkowskim. Po otwarciu obrad radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Przewodniczącym Rady Powiatu został Marcin Gągolewski,na wniosek którego wybrano dwóch zastępców. Wiceprzewodniczącymi zostali Katarzyna Kręźlewicz i Rodryg Czyż.

Funkcję Starosty Nowodworskiego będzie pełniła Magdalena Biernacka, która była już starostą w kadencji 2014-2018.

Wicestarostą Nowodworskim został Andrzej Pacocha, natomiast Członkami Zarządu zostały Panie Sylwia Jabłońska, Anna Małecka i Aleksandra Szczurowska.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. pierwszy Przewodniczący Rady Powiatu Pan Antoni Kręźlewicz i pierwszy Starosta Nowodworski Pan Adam Janas.

 • trzy osoby, otwarcie sesji
 • cztery osoby, radne powiatu
 • cztery osoby, radni
 • sala konferencyjna, radni powiatu za stołami
 • trzy osoby, radni,
 • trzy osoby, radni
 • sala konferencyjne, w tle zebrani goście
 • sala konferencyjna, zebrani goście
 • sala konferencyjne, pierwszy plan Starosta i Dyrektor poradni
 • pierwszy Starosta powiatu i Przewodniczący rady
 • radni składają ślubowanie
 • radni składają ślubowanie
 • radni składają ślubowanie
 • radni składają ślubowanie
 • DSC_0172-1
 • radni składają ślubowanie
 • radni składają ślubowanie
 • radni składają ślubowanie
 • radni składają ślubowanie
 • radni składają ślubowanie
 • komisja skrutacyjna przedstawia pustą urnę
 • komisja skrutacyjna instruuje jakie są zasady głosowania
 • trzy osoby - radne powiatu
 • prezydium rady
 • wybór starosty, pierwszy plan starosta i wicestarosta
 • gratulacje od zaproszonych gości dla starosty
 • gratulacje od zaproszonych gości dla starosty
 • gratulacje od zaproszonych gości dla starosty
 • sala konferencyjna radni i nowo wybrana starosta
 • nowo wybrany wicestarosta
 • starosta i wicestarosta

Wstecz