PROJEKTY I INWESTYCJE

Remonty i przebudowy dróg powiatowych

W ostatnich dniach podpisaliśmy dwie umowy w ramach, których:

  • zostanie wyremontowana droga powiatowa nr 3002W na odcinku o długości 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo, gm. Zakroczym, której odcinek o długości 1150 m był przebudowywany w 2021 r. Zakres robót obejmuje kontynuację tych prac polegających na odtworzeniu poboczy, wykonaniu nawierzchni, regulację wysokościową zjazdów z kostki brukowej, oczyszczenie rowów, przepustów, wykonanie oznakowania poziomego, a także montaż oznakowania i latarni hybrydowej z własnym źródłem zasilania, doświetlających przejście dla pieszych. Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk z Pułtuska. Koszt inwestycji to 1 153 775,06 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 628 249,00 zł.
  • zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2423W relacji Nasielsk – Prusinowice – Kościerze – Strzegocin na odcinku o długości 1300 m. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze (oczyszczenie rowów przydrożnych, oczyszczenie przepustów drogowych, wycinka zakrzaczenia), odtworzenie poboczy oraz wykonanie nawierzchni wraz z odpowiednią podbudową. Wykonawcą robót jest Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt inwestycji to 795 502,56 zł, z czego 250 000,00 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  • mapa poglądowa inwestycji w Zakroczymiu
  • mapa poglądowa inwestycji w Nasielsku
  • podpisanie umowy, dwóch mężczyzn podpisujących dokumenty
  • podpisanie umowy, dwóch mężczyzn podpisujących dokumenty

Wstecz