PROJEKTY I INWESTYCJE

  • gabinet starosty, podpisanie umowy

Remont parkingu Starostwa Powiatowego już niebawem!

W poniedziałek 25 marca 2024 r. została zawarta umowa dotycząca zagospodarowania terenu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej.

Zakres robót objętych niniejszą umową obejmuje:

  • roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, regulacja pionowa studzienek),
  • wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Starostwa i drogi dojazdowej za budynkiem Starostwa z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z dodatkowym odwodnieniem,
  • wykonanie nowej nawierzchni ul. Harcerskiej z kostki brukowej betonowej,
  • wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej, w tym 3 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu, w obrębie specjalnie przygotowanego podjazdu ułatwiającego komunikację i dostęp do urzędu z poziomu parkingu osobom o szczególnych potrzebach,
  • roboty wykończeniowe (dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni z kostki betonowej, czyszczenie istniejących studni chłonnych, oznakowanie poziome i pionowe).

Wykonawcą inwestycji jest firma Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączny koszt brutto inwestycji to kwota 578 333,33 zł. Planowany termin zakończenia prac ustalony jest na 17 czerwca 2024 r.

  • podpisanie umowy, gabinet starosty

Wstecz