Młodzieżowa Rada Powiatu Nowodworskiego

Zaproszenie na sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie §5. ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr LXVI/403/2024 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 2903) Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Marcin Gągolewski zaprasza na sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego I kadencji, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (budynek warsztatów), ul. Górska 39, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Młodzieżowej Rady Powiatu  Nowodworskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydatów na opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
 • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE, data: 2024-06-03
 • Zaproszenie na inauguracyjną sesję MRP