Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2016.07.01
Bieg w Leoncinie już za nami

Relacja z Biegu z okazji 130 rocznicy konsekracji kościoła w Leoncinie

 

2016.07.01
10-lecie nadania imienia DPS

W dniu 21 czerwca 2016 r. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku obchodził jubileusz 10 - lecia nadania imienia Jana Pawła II.

2016.07.01
XVI edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Usługowa Tłocznia Soków Sad na Zapieckach (gm. Pomiechówek) znalazła się w gronie laureatów XVI edycji konkursu „Sposób na Sukces” za najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.

2016.06.29
Prognoza pogody na najbliższe dni
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podaje prognozę pogody na najbliższe dni.
2016.06.29
Kolejne inwestycje przebudowy dróg powiatowych
W dniu 21 czerwca 2016 podpisane zostały dwie umowy.Pierwsza dotyczy drogi nr 2422W Nasielsk - Strzegocin.Druga przebudowa dotyczy drogi nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin.
2016.06.29
Spotkanie na temat bezpieczeństwa w powiecie
W dniu 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się połączone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2016.06.29
Ponad 4 mln na drogi w powiecie

Miło nam poinformować, że Minister Finansów Rzeczpospolitej Polski przyznał powiatowi nowodworskiemu kwotę 4 150 486 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej

2016.06.29
Kolejne spotkanie z pracodawcami
16 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie skierowane do pracodawców powiatu nowodworskiego zorganizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Pracodawcom przedstawiono instrumenty finansowe możliwe do pozyskania z obszarów wsparcia współtworzonych przez lokalne samorządy.
2016.06.17
Spotkanie z młodzieżą z Erasmusa
6.06.2016 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedziła młodzież szkolna z Czech, Niemiec, Francji, Szkocji i Włoch. Ich przyjazd jest efektem współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku w ramach programu „Erasmus +”.
2016.06.16
Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją finansowanego ze środków PFRON pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów w ramach Modułu I i Modułu II.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.