Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2016.06.16
Starosta czyta dzieciom

W dniu 20 maja br. starosta nowodworski spotkała się z dziećmi klas 1-3 z Niepublicznej Szkoły Pod Fiołkami w Nasielsku. Wizyta była częścią cyklu „Cała Polska czyta Dzieciom”.

2016.06.15
Spotkanie z pracodawcami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat tanich pożyczek na założenie lub rozwój firmy oraz poręczeń jako formę zabezpieczenia transakcji finansowych dla firm, które odbędzie się dnia 16 czerwca 2016 roku w godzinach 14.00 - 16.00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1A.

2016.06.14
Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania
25 maja w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, który zorganizowany został przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim we współpracy z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski.
2016.06.14
Konkurs "Nakręć się na szkołę"

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie na najlepszy film krótkometrażowy promujący szkołę ponadgimnazjalną w powiecie nowodworskim „Nakręć się na szkołę”. Patronat nad konkursem objęła Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka. Szczegóły w regulaminie konkursu.

2016.06.13
Spotkanie z Seniorami
W dniu 17 maja w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie członków Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze starostą nowodworskim Magdaleną Biernacką.
2016.06.10
IX Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
W dniu 28.05.2016r. pod patronatem Starosty Nowodworskiego odbył się IX Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Razem Więcej„
2016.06.06
Uwaga! Ćwiczenia RENEGADE - SAREX 2016/1

Informujemy, iż 7 czerwca 2016 r. w godz. od 11.30 do 13.00 na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki przeprowadzane będą głośne próby syren alarmowych w celu sprawdzania elementów systemu wykrywania i alarmowania. Prosimy o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

2016.05.31
Kolejna dotacja dla powiatu nowodworskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 745/152/16 przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odc. 1290 m" w wysokości 200 000 zł.

2016.05.31
Dotacja dla powiatu na plany urządzenia lasów

Miło nam poinformować, iż powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie, w formie dotacji w wysokości 8 728,96 zł, na zadanie pn.: "Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek".

2016.05.27
27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego!

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.