Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2015.03.10
III powiatowy konkurs języka angielskiego pod patronatem Starosty Nowodworskiego
Serdecznie zapraszamy uczniów liceum/gimnazjum do wzięcia udziału w III powiatowym konkursie języka angielskiego pt.: "Poznaj angielskie czasowniki złożone".
2015.03.04
-

Zapraszamy wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na uroczystości z okazji Jubileuszu 80-lecia istnienia szkoły.
2015.03.03
Konkursy z 2 Pułkiem Saperów
Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Klub Wojskowy 2 Pułku Saperów pt.: "Moja Kartka Wielkanocna" i "Eko-Wojsko" kierowanych do najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.
2015.03.03
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nasielsku
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych - bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni, lecz dalej walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Ten dzień został upamiętniony w Gminie Nasielsk.
2015.02.27
Posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
W dniu 25 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, w której udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaproszeni goście.
2015.02.24
XVI POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO
Zapraszamy do udziału w XVI Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego.

2015.02.13
Gala Wolontariatu 2015
W dniu 03.02.2015r. w Sali Kina NIWA w Nasielsku odbyła się Gala Wolontariatu 2015, której pomysłodawcą i organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku pod patronatem Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej.
2015.02.12
Nowa stara Przychodnia w Modlinie Starym
11 lutego br. odbyło się oficjalne zakończenie II etapu remontu w Budynku Przychodni POZ przy ul. Mieszka I 28 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przy udziale Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej, Wicestarosty Pawła Calaka oraz Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego, Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego Zbigniew Kończak wraz ze swoim zastępcą Ahmedem Jadou zaprezentowali nowy wizerunek Przychodni, która zmieniła się nie do poznania.
2015.02.10
Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2014 roku
Dzisiaj o godzinie 10.00, w sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury, odbyła się odprawa roczna, z udziałem Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej, przedstawicieli lokalnych samorządów, sądu, prokuratury i zaprzyjaźnionych służb.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Magdalena Kamińska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.