Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2014.11.19
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM
Szanowni Państwo,
Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Dworze Mazowieckim podaje do wiadomości zbiorcze wyniki głosowania na obszarze powiatu nowodworskiego w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Rady Powiatu Nowodworskiego.
2014.11.14
Powiatowy konkurs z języka niemieckiego "Rekcja czasownika dla gimnazjum"
W dniu 12.11.2014 w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza odbył się już po raz trzeci powiatowy konkurs z języka niemieckiego „Rekcja czasownika dla gimnazjum”. Główne nagrody w konkursie ufundował starosta nowodworski – Krzysztof Kapusta, który od pierwszej edycji objął honorowy patronat konkursu.
2014.10.17
Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami - po 23 stycznia 2015 r.
Uwaga podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami!! Od 2015 roku wymagane będą nowe zezwolenia na w/w działalność!!
2014.09.23
Pierwszy Mazowiecki Przegląd Piosenki oraz Pieśni Powstańczej
Pierwszy Mazowiecki Przegląd Piosenki oraz Pieśni Powstańczej - podsumowanie.
2014.07.04
POTRZEBNA KREW!!!
DRODZY MIESZKAŃCY POWIATU NOWODWORSKIEGO!! APELUJEMY O ODDAWANIE KRWI W ZWIĄZKU Z JEJ NISKIMI STANAMI! ODDAJ KREW PODZIEL SIĘ ŻYCIEM!
2014.03.17
Mikroprzedsiębiorca Roku 2014
Zaproszenie do udziału w Konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2014
2013.07.11
Nowodworskie Centrum Medyczne ubiega się o dofinansowanie na przebudowę szpitala
Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, po uzyskaniu Uchwały intencyjnej od Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXII/234/2013 z dnia 24 maja 2013r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) na realizację projektu „Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym" w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014, w dniu 26 czerwca 2013r. złożyło wniosek o dofinansowanie.
2013.03.19
Powiatowy PORTAL MAPOWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do odwiedzenia nowodworskiego systemu informacji przestrzennej powiatu nowodworskiego.
2012.10.30
Punkty Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż na terenie powiatu nowodworskiego czynne są obecnie 3 punkty Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Magdalena Kamińska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.