Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2021.06.24
Szczepienia w powiecie nowodworskim

Szanowni Państwo, wobec pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 niezwykle istotne jest, abyśmy wszyscy stosowali się do zaleceń i odpowiedzialnie ograniczali ryzykowne zachowania. Fundamentalne znaczenie ma również to, jak licznie będziemy szczepić się przeciw COVID-19.

W powiecie nowodworskim przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło już ponad 37 000 osób, co stanowi ponad 47% mieszkańców powiatu. Jest to imponująca liczba, jednak jeszcze zbyt mała, aby mówić o pełnym sukcesie. Władze powiatu nowodworskiego wraz z podległym Nowodworskim Centrum Medycznym wychodzą naprzeciw potrzebom społeczeństwa i uruchamiają wyjazdowy punkt szczepień dla osób, które z jakichś przyczyn nie mogą przybyć osobiście do punktu szczepień.

2021.06.23
Podsumowanie działalności Nowodworskiego Centrum Medycznego w 2020 roku

Szanowni Państwo.

Rok 2020 każdy z nas zapamięta, jako czas, w którym na nowo nauczyliśmy się doceniać podstawowe wartości, jak zdrowie, rodzina i kontakt z bliskimi, swoboda korzystania z przestrzeni publicznej czy dostępu do obiektów kulturalnych, sportowych i gastronomicznych. Czas pandemii to również wiele wyzwań i trudnych decyzji, jakie spoczęły na samorządach i podmiotach leczniczych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz jakość świadczonych usług medycznych na danym terenie. Nieprzewidywalność sytuacji, szybkie dyspozycje o zmianach organizacyjnych i konieczność natychmiastowej wykonalności, to codzienność, z jaką musiał się zmierzyć również powiat nowodworski i Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim.

2021.06.23
Generator tlenu w NCM

8 czerwca br. w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim uruchomiony został nowy generator tlenu medycznego. Urządzenie zasila placówkę w tlen, którego zużycie szczególnie w czasach pandemii COVID-19 jest dużo większe niż w normalnych warunkach.

2021.06.21
Nowe możliwości w ramach usługi DOOR TO DOOR „Bezpiecznie do celu”

Od 3 czerwca br. mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą korzystać z transportu świadczonego przez firmę Q-MED. Sp. z o.o. Nowy, niespecjalistyczny samochód dostosowany jest do przewozu 9 osób jednocześnie. Dysponując dwoma samochodami jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby większej liczby osób zainteresowanych tego typu usługą. Zapraszamy do kontaktu osoby niepełnosprawne oraz seniorów, którzy przy naszym wsparciu bezpiecznie i sprawnie dotrą np. do przychodni, domu kultury czy na rehabilitację. Więcej informacji pod nr tel 22 635-01-35, 728 096 651.

2021.06.18
Asystent osoby niepełnosprawnej

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w dążeniu do aktywnego życia, zarówno zawodowego jak i społecznego, to jedno z priorytetowych działań powiatu nowodworskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnością, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje projekt pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2021.

Dotacja w wysokości 55 550,00 zł zostanie przeznaczona na zatrudnienie osób, które pomogą osobom niepełnosprawnym w ich codziennym funkcjonowaniu.

2021.06.10
Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele. Powrót do szkoły, choć tak oczekiwany, niesie ze sobą wiele obaw. Wspólnie uczyńmy go łatwiejszym.

Zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz filią Poradni w Nasielsku gdzie zostało uruchomione dodatkowe wsparcie, w postaci dyżurów psychologicznych oraz pedagogicznych dla dzieci i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.

Więcej informacji pod nr telefonu 22 775 20 13.

2021.05.28
2 408 874,00 zł dofinansowania na obiekty mostowe

2 408 874,00 zł dla powiatu nowodworskiego ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa!

20 maja br. Zarząd Powiatu Nowodworskiego otrzymał pozytywną decyzję przyznającą dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W wraz z przebudową dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego”.

2021.05.27
Zbieramy nakrętki

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B stanął korkowóz, który zaprojektował i wykonał druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim — Daniel Jeszke. Środki uzyskane ze sprzedaży zebranych korków przeznaczone będą na rehabilitację chorej Mai.

2021.05.25
Zmieniamy organizację pracy

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przywraca bezpośrednią obsługę.

Obowiązuje zasada jedna osoba na jedno obsługujące okienko.Osoby mające sprawy w wydziale obowiązuje noszenie maseczki i rękawiczek, zachowanie odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcja. Bankowy punkt kasowy otwarty w godzinach pracy urzędu.

Filia w Nasielsku

Od dnia 24 maja 2021 roku Wydział Komunikacji i Transportu w Fillii Nasielsk powraca do bezpośredniej obsługi bez konieczności telefonicznego umawiania wizyty.

Godziny pracy wydziału:

poniedziałek 8.00 – 12.30 i 13.00 – 16.00, wtorek – czwartek 8.00 – 12.30 i 13.00 – 15.00, piątek 8.00 – 12.30 i 13.00 – 14.00.

2021.05.14
Wnioski do ARMiR tylko przez internet

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

W tym roku Rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 czerwca! Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków, kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.