Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2022.03.03
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

2022.03.01
Ważne informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy

Aby ułatwić koordynację wszystkich działań rząd uruchomił specjalny formularz na stronie PomagamUkrainie.gov.pl, który udostępniony jest również w języku ukraińskim.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił całodobową infolinię 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim dotyczącą informacji o pomocy na terenie województwa mazowieckiego. 

Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce można też zadzwonić pod ogólnopolski numer: +48 47 721 75 75.

2022.03.01
Pracodawcy - pomoc uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo.

Minęło już kilka dni, w których dokładamy wszelkich starań, aby osobom przybywającym do nas z objętej wojną Ukrainy zapewnić wsparcie w postaci zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych oraz dostępu do pomocy psychologicznej i medycznej. Istotną kwestią jest również wsparcie przybyłych w zakresie podjęcia zatrudnienia. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem wśród lokalnych pracodawców w temacie tworzenia dla nich miejsc pracy, przekazuję informację Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Podmioty zainteresowane zatrudnieniem obywatela Ukrainy powinny zgłosić swoją ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

2022.03.01
Zbiórki dla uchodźców na terenie powiatu nowodworskiego

Drodzy Państwo,

w ostatnim czasie wszyscy skupieni jesteśmy wokół dynamicznie zmieniającej się sytuacji w Ukrainie. Rośnie atmosfera niepokoju zarówno o losy naszych sąsiadów jak i nas wszystkich. Wszechobecne poczucie złości i sprzeciwu wobec nieuzasadnionych działań zbrojnych mobilizują do solidarności względem ludności ukraińskiej. Na terenie kraju uruchamiana jest pomoc dla uchodźców w różnym zakresie. Ważne, aby informacje o niej docierały jak najszerzej do osób, które jej potrzebują. Publikujemy dla Państwa informacje dotyczące zbiórek, które odbywają się na terenie powiatu nowodworskiego.

2022.02.28
Stanowisko Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu Nowodworskiego ws. agresji na Ukrainę

Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia narodów należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej. Federacja Rosyjska w dniu 24 lutego 2022 r. naruszyła te zasady atakując zbrojnie, wbrew prawu międzynarodowemu i umowom, Ukrainę – niepodległe, suwerenne i demokratyczne państwo.

Rada Powiatu Nowodworskiego wraz z Zarządem Powiatu wyrażają głęboki sprzeciw wobec działań wojennych rządu rosyjskiego na Ukrainie. Kierujemy wyrazy współczucia i deklarację wsparcia dla naszych przyjaciół za wschodniej granicy.

Stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej polityce agresji, przemocy i zabijania niewinnych ludzi. Solidaryzujemy się z walczącym Narodem Ukraińskim.

Rada Powiatu Nowodworskiego

Zarząd Powiatu Nowodworskiego

2022.02.28
Pomoc medyczna dla uchodźców

Szanowni Państwo, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta informuje, że zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren ich kraju i którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.

2022.02.24
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zrządzania Kryzysowego

24 lutego 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta zwołał sztab kryzysowy w związku z sytuacją na Ukrainie Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zrządzania Kryzysowego odbyło się z udziałem samorządów gminnych i służb powiatowych. 

2022.02.23
Twoja krew jest potrzebna! Bo tętni w nas dobro.

Apel Starosty Nowodworskiego.

Krwiodawcy!

Proszę, sprawdzajcie na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, FB, która grupa krwi jest potrzebna i zgłaszajcie się do centrów krwiodawstwa. Potrzebujemy Was!

Stany magazynowe krwi i jej składników są bardzo niskie! Aby możliwe było niesienie pomocy osobom chorym, wymagającym leczenia krwią i jej składnikami potrzebni jesteście Wy - Krwiodawcy! Wasz dar jest teraz bardzo potrzebny!

Drodzy Mieszkańcy powiatu nowodworskiego! Zgłaszajcie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Nowym Dworze Mazowieckim i podarujcie życie drugiej osobie.

2022.02.22
Podwyższenie stopnia alarmowego CHARLIE-CRP
2022.02.21
Uwaga wścieklizna

Na terenie Województwa Mazowieckiego występuje wścieklizna- groźna choroba odzwierzęca. Chorują najczęściej lisy, psy oraz koty, ale możliwe jest zakażenie się innych zwierząt oraz ludzi. Wścieklizna jest chorobą śmiertelną.

W tym temacie 18.02.2022 r. odbyło się spotkanie lekarzy weterynarii z terenu powiatu nowodworskiego z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Maciejem Wierzchoniem przy udziale Wicestarosty Pawła Calaka.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje