Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2022.01.21
Poszukujemy lekarzy

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy - członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Poszukiwany jest lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ze specjalizacją, co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

 1. lekarz pediatra,
 2. lekarz laryngolog,
 3. lekarz okulista,
 4. lekarz ortopeda.
2022.01.20
Dane statystyczne o koronawirusie w powiecie nowodworskim

Piąta fala koronawirusa przyspiesza. 

Z dziennego raportu na temat COVID-19 wynika, że w powiecie nowodworskim mamy 112 nowych przypadków zakażenia (najnowsze dane z 20.01.2022). Wykonano 346 testów na obecność wirusa SARS-Cov-2, a 2 473 osoby przebywają na kwarantannie, wyzdrowiało 36 osób.

Zapraszamy do obserwacji grafiki, którą publikujemy, a która jest codziennie aktualizowana.

2022.01.19
Srebrny Krzyż Zasługi dla Starosty

Miło nam poinformować, że Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta został odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym Krzyżem Zasługi za popularyzację, rozwój honorowego krwiodawstwa i idei czerwonokrzyskich w powiecie nowodworskim oraz zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Pan Starosta zawsze podkreśla, że Powiat Nowodworski będzie propagował krwiodawstwo wśród swoich mieszkańców.

2022.01.13
Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza na odcinku od Centrum Handlowego KAUFLAND do ul. Wojska Polskiego - DW nr 630) rusza już niebawem.

Dzięki staraniom i zaangażowaniu radnych powiatowych z Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy wskazywali potrzebę modernizacji odcinka drogi, długo wyczekiwana inwestycja będzie realizowana. 10 stycznia br. Starosta Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak podpisali umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego na wykonanie zadania.

2022.01.11
Akcja Bezpieczne lodowiska 2022

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego, Komenda Główna PSP organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2022”, polegającą na udzieleniu pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek, między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd.

2022.01.10
Odbiór inwestycji drogowych

Pod koniec roku 2021 r. odebrane zostały dwie drogi na terenie powiatu nowodworskiego.

2022.01.04
Utrzymanie chodnika w zimie - kto jest za to odpowiedzialny?

Szanowni Państwo.

Zarządca dróg powiatowych, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Wicestarosta Nowodworski

/-/ Paweł Calak

2021.12.28
Najnowsza tarcza!!! Ważne informacje dla pracodawców!!!

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta informuje, że 22 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania pomocy z Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców objętych obostrzeniami związanymi z COVID-19. Wśród form pomocy znalazły się: jednorazowa dotacja, zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe.

2021.12.23
na zdjęciu umowa o dofinansowanie zadania

22.12.2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zostały podpisane umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

2021.12.23
na zdjęciu prezent z naklejką ADAL
We wtorek (21.12.2021 r.) gościliśmy przedstawicieli firmy ADAL, którzy obdarowali dzieci prezentami ufundowanymi przez pracowników firmy ADAL z Czosnowa. Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich obdarowanych.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.