Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2018.01.15
Bezpieczny zimowy wypoczynek
Rozpoczynają się ferie. To czas na odpoczynek, ale i aktywne korzystanie z uroków zimy. W tym czasie szczególnie warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa swojego i najmłodszych. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami przygotowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2018.01.12
26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zapraszamy na 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który obędzie się 14 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wicestarosty Nowodworskiego.
2018.01.08
Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

2018.01.05
Dofinansowanie drogi do Swobodni gm. Zakroczym
Prawie 5 km nowej nawierzchni drogi do Swobodni w gminie Zakroczym zostanie położona w 2018 roku!
2018.01.03
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2018 r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu nowodworskiego będzie świadczona przez organizację pozarządową pn.: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara7, 04 – 474 Warszawa Porady udzielane są przez adwokatów, radców prawnych oraz osoby wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 poz. 2030). Zapraszamy.

2018.01.02
Pomoc Gminie Sośno
14 września 2017 r. Rada Powiatu Nowodworskiego podjęła uchwałę nr XXXIII/217/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Sośno na realizację zadania pn.: "Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni" w wysokości 20 000,00 zł.
2017.12.29
Nowy aparat RTG w Przychodni

Mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą już korzystać z nowego aparatu RTG. W dniu 19 grudnia 2017 r. w przychodni przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim oficjalnie odebrano sprzęt.

2017.12.27
Kondolencje

Panu Antoniemu Kręźlewiczowi Wójtowi Gminy Czosnów wyrazy szczerego współczucia i otuchy z powodu śmierci Mamy, a także Pani Katarzynie Kręźlewicz Przewodniczącej Rady Powiatu Nowodworskiego wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci Babci składają Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski oraz członkowie Zarządu Powiatu Nowodworskiego.

2017.12.27
Spotkanie wigilijne u policjantów

Przed świętami Bożego Narodzenia nowodworscy policjanci tradycyjnie spotykają się z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i służb, a także osobami na co dzień współdziałającymi z nimi w zakresie bezpieczeństwa, aby podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. W spotkaniu udział wzięli Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka wraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem.

2017.12.22
Podziękowania dla naszych partnerów

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, którzy wsparli nasze III spotkanie świąteczne z mieszkańcami powiatu nowodworskiego. Po raz kolejny wiemy, że możemy na WAS liczyć. DZIĘKUJEMY!

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.