EDUKACJA

Nauczyciele mianowani

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."- niesie treść ślubowania dla nauczycieli.

Dzisiaj siedmiu nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z powiatu nowodworskiego z rąk Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty otrzymało akt nadania stopnia nauczyciela minowanego.

Pragniemy złożyć serdeczne gratulację oraz życzymy sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym: Pani Agnieszce Łąckiej, Pani Małgorzacie Banulskiej, Pani Ewelinie Ligęzie, Pani Joannie Murawskiej- Karabin, Pani Magdzie Wiktorowicz, Pani Karolinie Kuszyńskiej oraz Pani Edycie Bonius.

  • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE
  • wspólne zdjęcie starosty z nauczycielami mianowanymi