EDUKACJA

Ważne terminy dla ósmoklasistów

Ósmoklasisto zapisz daty. 

  • od 15 maja 2024 do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00

złóż wniosek o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

  • plakat promujący, chłopak z laptopem w ręku

Wstecz