Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim

– PROFIL SZKOŁY –

W Zespole Placówek Edukacyjnych pobierają naukę uczniowie z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Realizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju - od momentu zdiagnozowania niepełnosprawności dziecka do podjęcia edukacji szkolnej, a w przypadku niepełnosprawności ruchowej lub sprzężonej - nauczanie indywidualne w domu lub na terenie placówki.

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną zdają egzamin kończący szkołę podstawową i gimnazjum i mogą kontynuować edukację w szkole średniej, natomiast uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością uczęszczają do klas terapeutycznych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, a następnie mogą podjąć naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy do ukończenia 25 roku życia, która znajduje się na terenie naszej placówki.

W szkole otrzymają wsparcie uczniowie z chorobami genetycznymi, zaburzeniami zachowania czy spectrum autyzmu. Wciąż powiększamy zakres naszych działań dydaktyczno - terapeutycznych - powstają oddziały dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej. Oferujemy liczne zajęcia terapeutyczne z zakresu: integracji sensorycznej, logopedii, psychologii, rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej, biofeedback-u.

Kadra naszej szkoły wciąż poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach w kraju, jak i za granicą (w ramach Programu ERASMUS PLUS). Współpracujemy z licznymi organizacjami, m. in. Fundacją Otworzyć Autyzm, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Od trzech lat funkcjonujemy w nowym budynku, który po gruntownym remoncie został przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W codziennej pracy przyświeca nam maksyma: Każdy uczeń ma szansę na sukces.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej szkoły poprzez stronę www, funpage na facebooku oraz przygotowaną prezentację.

https://zssnowydwor.edupage.org/

https://www.facebook.com/zpendm/

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 01
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.