Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Szczepienia przeciwko grypie

Sprawdź gdzie możesz się zaszczepić przeciwko grypie

Od 1 września br. w placówkach medycznych m.in. w POZ oraz aptekach można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana lista placówek, w których można się zaszczepić. Szczepionki przeciwko grypie są tylko na receptę.

Dla kogo darmowe szczepionki, a dla kogo ze zniżką?

Szczepionki przeciwko grypie dostępne są bezpłatnie (na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) dla kobiet w ciąży oraz seniorów w wieku powyżej 75 lat.

Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.:

 • pacjenci 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogryp owych;
 • pacjenci powyżej 65 lat;
 • dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę.

Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepienie.

Rekrutacja do Dziennego Domu Opieki

Rozpoczęła się rekrutacja do Dziennego Domu Opieki przy Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z Dziennego Domu Opieki skorzystają osoby niesamodzielne, w szczególności do osoby powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Wsparcie w ramach DDOM kierowane jest do:

 • pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
 • pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM z pomocy wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Placówka zlokalizowana jest w budynku szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Miodowej 2 i działać we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą objęte opieką:

 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • lekarza chorób wewnętrznych,
 • lekarza rehabilitacji,
 • opieką pielęgniarską i psychologiczną,
 • stałą rehabilitacją i terapią zajęciową.

W funkcjonowaniu w DDOM będą pomagać opiekunowie medyczni.

W ramach działania DDOM zapewnione zostaną posiłki tj.: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Czas wsparcia to minimum 30 dni roboczych, maksimum 120 dni roboczych (zgodnie ze wskazaniami medycznego zespołu terapeutycznego).

Pobyt w placówce wiąże się z opłatą miesięczną w wysokości 300 zł.

Więcej szczegółów oraz dokumenty rekrutacyjne i regulamin funkcjonowania DDOM znajdują się na stronie internetowej Nowodworskiego Centrum Medycznego.

 

Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, który rozpoczął się 17 maja.

Powiat nowodworski w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym, wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, realizował Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka. W ramach programu 51 nauczycieli przeprowadziło 67 godzin wykładów na temat profilaktyki dla 1267 uczniów.

Zwieńczeniem programu jest Tydzień Świadomości Czerniaka. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” wraz z organizatorami zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich osób, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśl zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

Otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego w Nowodworskim Szpitalu

Od listopada 2021 r. ruszają zapisy w nowo otwartej pracowni rezonansu magnetycznego. Został tam uruchomiony najnowszej generacji 1,5 - teslowy aparat rezonansu magnetycznego. W Nowodworskim Centrum Medycznym będzie wspomagać zaplecze diagnostyczne dla pacjentów Szpitala, ale również dla pacjentów prywatnych oraz wkrótce dla pacjentów chcących wykonać badanie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania wykonywane są aparatem GE SIGNA EXPLORER, który daje możliwość wykonywania świetnej jakości badań podstawowych poczynając od głowy i kręgosłupa poprzez badania ortopedyczne wszystkich stawów oraz badania dynamiczne takie jak badanie jamy brzusznej, miednicy. Jego zaletą są badania najbardziej specjalistyczne jak spektroskopia czy badania naczyniowe. Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne, nie wymaga promieniowania X, co daje pacjentowi komfort i bezpieczeństwo podczas badania, dzięki temu lekarze mogą postawić szybką diagnozę. 

Zapisy pod numerem telefonu 23 661 84 20. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rezonansciechanow.pl.

 • W pomieszczeniu maszyna rezonansu magnetycznego, na...
 • autor: Rezonans Ciechanów

Zmiana w pracy Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.10.2021 r.  szpital powiatowy będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 8 listopada praca Nowodworskiego Centrum Medycznego będzie wyglądała następująco:

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy – będzie przyjmował pacjentki z oznaczonym negatywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
 • Oddział Dziecięcy - będzie przyjmował dzieci z oznaczonym negatywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
 • Oddział Chirurgii Ogólnej - będzie przyjmował pacjentów z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
 • Oddział Chorób Wewnętrznych – będzie przyjmował pacjentów z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku SARS-CoV-2.

Podmiot leczniczy zapewniać będzie 68 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 9 łóżek intensywnej terapii.

Jednocześnie zapewniamy, że w szpitalu utrzymany nadal będzie reżim sanitarny i wszelkie środki ostrożności.

 • budynek szpitala z lotu ptaka

Nie daj się kleszczom!

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji rozpoczął przyjmowanie pacjentów w ramach bezpłatnego programu profilaktycznego chorób odkleszczowych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze.

Kto może wziąć udział w programie?

W projekcie mogą wziąć udział:

 • Osoby w wieku aktywności zawodowej (minimum 15 lat) z woj. mazowieckiego i łódzkiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.
 • Pracownicy personelu medycznego – lekarze i pielęgniarki z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, których siedziba znajduje się na terenie wyżej wskazanych województw.

Jak wziąć udział w programie?

Sprawdź czy może u Ciebie wystąpić choroba odkleszczowa.

 1. Czy w ciągu ostatnich 7 dni przebywałaś/eś w miejscu gdzie mogło dojść do ukąszenia przez kleszcza (las, łąka, park itp.)?
 2. Czy wystąpiły i samoistnie ustąpiły objawy grypopododne? (gorączka, ból mięśni, stawów)
 3. Czy zauważyłaś/eś u siebie charakterystyczną wspomnianą zmianę skórną w postaci powiększającej się plamy (rumień)?
 4. Czy zauważyłaś/eś u siebie charakterystyczną zmianę skórną w postaci bezbolesnego czerwonego guzka?

Jeśli udzieliłaś/eś przynajmniej dwóch pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania, powinnaś/eś zgłosić się na konsultację do lekarza realizującego program. Lista placówek POZ realizujących program: https://spartanska.pl/wp-content/uploads/lista_aktualnie_dzialajacych_placowek-1.pdf. Placówka wykona odpowiednie badania i wdroży leczenie bądź wyśle na dalszą diagnostykę do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Wczesne wykrycie choroby odkleszczowej pozwoli Ci podjąć odpowiednie leczenie antybiotykowe i uniknąć problemów zdrowotnych.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej: https://niedajsiekleszczom.pl/, pod adresem e-mail: odkleszczowe@spartanska.pl lub telefonicznie: 22 670 91 55.

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Materiały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotycące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

Szkoła rodzenia dla mieszkańców powiatu nowodworskiego

Drodzy przyszli rodzice z powiatu nowodworskiego! Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia działającej w budynku przychodni przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zajęcia przygotowujące kobiety w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia roli matki, prowadzone są przez pracowników Nowodworskiego Centrum Medycznego. Szkolenie obejmuje część edukacyjną oraz zajęcia praktyczne. Informacje i zapisy: tel. 609 308 726, e-mail: szkolarodzenia.ncm@gmail.pl.

Strona na FB: Szkoła Rodzenia NCM

 • Plakat zawiera informacje o rodzaju zajęć oraz sposobie...

Domowa Opieka Medyczna - zdalne monitorowanie stanu zdrowia

Osoby z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 mogą skorzystać z programu Domowej Opieki Medycznej i przy pomocy specjalnego urządzenia - pulsoksymetru oraz aplikacji PulsoCare, monitorować swój stan zdrowia (tj. poziom saturacji krwi, tętno, temperatura, objawy choroby). Nadzór nad pacjentami będzie prowadzony przez Centrum Kontaktu, które będzie miało zdalny dostęp do danych pomiarów robionych przez pacjenta.

Kto może skorzystać z Domowej Opieki Medycznej?

 • Pacjenci z COVID-19 w wieku powyżej 55 lat - te osoby są automatycznie zakwalifikowane do programu. Po stwierdzeniu zakażenia Poczta Polska dostarczy pacjentowi pulsoksymetr,
 • Osoby poniżej 55 lat - mogą skorzystać z programu na dwa sposoby: wypełniając formularz na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl - formularz PulsoCare) lub poprzez zgłoszenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest zarejestrowany w systemie DOM.

Ważne numery telefonów:

 • Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590,
 • Infolinia Techniczna: 790 544 988,
 • Infolinia Domowej Opieki Medycznej - 22 735 39 40.

Więcej informacji o programie, sposobie korzystania z urządzeń oraz materiały wideo znajdują się na stronie www.gov.pl - Domowa Opieka Medyczna - informacje.

 • Ulotka z informacjami o Domowej Opiece Medycznej
 • Ulotka z informacjami o Domowej Opiece Medycznej
 • autor: źródło: www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie

Internetowe Konto Pacjenta - przydatne rozwiązanie w czasie pandemii

Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniami w dostępie do świadczeń zdrowotnych wynikającymi z trwającej pandemii, przydatnym rozwiązaniem i ułatwieniem w uzyskaniu informacji o naszych świadczeniach bez wychodzenia z domu może okazać się Internetowe Konto Pacjenta.

Zachęcamy do skorzystania z usług IKP, które wprowadza szereg udogodnień, dzięki którym w łatwy sposób możemy np. odebrać e-receptę, e-skierowanie, sprawdzić możliwość zmiany lekarza POZ, uzyskać wynik testu na koronawirusa lub sprawdzić przepisaną dawkę leków.

Logowania na Internetowe Konto Pacjenta można dokonać na kilka sposobów:

 1. poprzez Profil Zaufany potwierdzający tożsamość - można go założyć bez wychodzenia z domu, link: pacjent.gov.pl - jak założyć Profil Zaufany,
 2. poprzez konto bankowe - pod linkiem: zaloguj się przez konto bankowe, możemy sprawdzić czy bank, z którego usług korzystamy, umożliwia logowanie się na IKP,
 3. poprzez e-dowód (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) - do tego potrzebujemy czytnika karty lub specjalnej aplikacji na smartfony (eDO App),

Usługa IKP jest bezpłatna, a dzięki niej szybko, wygodnie i bezpiecznie uzyskamy dostęp do wielu informacji.

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo pod linkiem: Internetowe Konto Pacjenta: pytania i odpowiedzi.

 • autor: źródło: www.pacjent.gov.pl
 • Strona internetowa z informacjami o Internetowym Koncie...

Udary mózgu są większym zagrożeniem dla życia niż COVID-19

Udar mózgu to w Polsce przyczyna śmierci ok. 30 tys. osób rocznie i główny powód niepełnosprawności dorosłych Polaków. Jeżeli osoba z udarem szybko trafi na szpitalny oddział, ma szansę tego uniknąć. – Udar mózgu wciąż stanowi większe zagrożenie niż COVID-19 – podkreśla neurolog prof. Adam Kobayashi, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii i Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

W tym roku po raz kolejny wystartowała kampania ALERT UDAROWY, która ma przypomnieć Polakom, jakie są charakterystyczne objawy udaru i jak na nie reagować.

Udar mózgu jest trzecią najczęstszą chorobą w Polsce po chorobach serca i nowotworach. To też pierwsza przyczyna trwałej niepełnosprawności osób po 40. roku życia.

Udar mózgu to stan zagrażający życiu, w którym liczy się błyskawiczna reakcja. Jeżeli osoba z udarem szybko trafi na szpitalny oddział, ma szansę uniknąć trwałych konsekwencji, niepełnosprawności, a nawet śmierci.

Kluczowe objawy udaru mózgu można zapamiętać, wykorzystując akronim słowa UDAR: U jak utrudniona mowa, D jak dłoń/ręka opadająca, A jak asymetria ust i R - jak reaguj natychmiast 999 lub 112. W przypadku zaobserwowania takich symptomów u siebie bądź innej osoby nie można ich zbagatelizować, zwłaszcza że udar mózgu nie boli, i należy bezwzględnie, jak najszybciej wezwać pogotowie.

Do udaru niedokrwiennego mózgu, czyli jego częściowego obumarcia w wyniku zatrzymania dopływu krwi, dochodzi w Polsce statystycznie co 6,5 minuty, czyli u 220 osób dziennie. Błędnie uważa się, że problem dotyczy głównie osób starszych, bo udar może wystąpić u każdego, bez względu na wiek. Ryzyko znacznie zwiększają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, wysoki cholesterol czy migotanie przedsionków, ale też niezdrowy tryb życia, w tym cukrzyca, otyłość, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu i palenie papierosów.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej STOP UDAROM dostępnych jest na stronie: www.stopudarom.pl

 • autor: www.stopudarom.pl
 • Grafika kampanii społecznej Stop udarom - jak rozpoznać udar

Udary mózgu są większym zagrożeniem dla życia niż COVID-19

 • autor: www.stopudarom.pl

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.