Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Nie daj się kleszczom!

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji rozpoczął przyjmowanie pacjentów w ramach bezpłatnego programu profilaktycznego chorób odkleszczowych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze.

Kto może wziąć udział w programie?

W projekcie mogą wziąć udział:

 • Osoby w wieku aktywności zawodowej (minimum 15 lat) z woj. mazowieckiego i łódzkiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, które sprzyjają podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.
 • Pracownicy personelu medycznego – lekarze i pielęgniarki z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, których siedziba znajduje się na terenie wyżej wskazanych województw.

Jak wziąć udział w programie?

Sprawdź czy może u Ciebie wystąpić choroba odkleszczowa.

 1. Czy w ciągu ostatnich 7 dni przebywałaś/eś w miejscu gdzie mogło dojść do ukąszenia przez kleszcza (las, łąka, park itp.)?
 2. Czy wystąpiły i samoistnie ustąpiły objawy grypopododne? (gorączka, ból mięśni, stawów)
 3. Czy zauważyłaś/eś u siebie charakterystyczną wspomnianą zmianę skórną w postaci powiększającej się plamy (rumień)?
 4. Czy zauważyłaś/eś u siebie charakterystyczną zmianę skórną w postaci bezbolesnego czerwonego guzka?

Jeśli udzieliłaś/eś przynajmniej dwóch pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania, powinnaś/eś zgłosić się na konsultację do lekarza realizującego program. Lista placówek POZ realizujących program: https://spartanska.pl/wp-content/uploads/lista_aktualnie_dzialajacych_placowek-1.pdf. Placówka wykona odpowiednie badania i wdroży leczenie bądź wyśle na dalszą diagnostykę do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Wczesne wykrycie choroby odkleszczowej pozwoli Ci podjąć odpowiednie leczenie antybiotykowe i uniknąć problemów zdrowotnych.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej: https://niedajsiekleszczom.pl/, pod adresem e-mail: odkleszczowe@spartanska.pl lub telefonicznie: 22 670 91 55.

Profilaktyka 40+ bez limitów

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta zachęca do udziału w programie bezpłatnych badań profilaktycznych.

Co i dla kogo?

Profilaktyka 40 PLUS to program badań profilaktycznych dla Polaków od 40. roku życia.

Kiedy?

Program działa od 1 lipca 2021 r. Badania będzie można wykonać do 31 grudnia 2021 r.

Dlaczego?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że mniej pacjentów zgłasza się na badania profilaktyczne. Program Profilaktyka 40 PLUS ma odwrócić tę tendencję. Dzięki specjalnie dobranemu na podstawie ankiety pakietowi badań laboratoryjnych będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym etapie, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny.

Jak wziąć udział?

Żeby wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych dla osób po 40. roku życia należy:

 • wypełnić ankietę „Profilaktyka 40+” w Internetowym Koncie Pacjenta, która ocenia ryzyko wystąpienia pewnych chorób u pacjenta (zakładka „Profilaktyka”, a następnie „Ankiety”);
 • odebrać e-skierowanie (generowanie e-skierowanie trwa do 2 dni roboczych od wypełnienia ankiety);
 • umówić się do placówki, która realizuje program (placówkę można znaleźć na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania), do placówki należy się zgłosić z dowodem osobistym;
 • odebrać wyniki badań na IKP lub w swojej placówce.

Dla pacjentów, którzy nie posiadają konta na IKP, istnieje możliwość uzyskania skierowania na badanie za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod numerem telefonu 22 735 39 53.

Jakie badania?

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie poziomu glukozy,
 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
 • kreatynina,
 • badanie ogólne moczu,
 • kwas moczowy,
 • krew utajona w kale.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierać będzie ww. badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 • ocena miarowości rytmu serca.
 • autor: źródło: www.wartowiedzieć.pl, www.pacjent.gov.pl

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Materiały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotycące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

Bezpłatne badanie anty-HCV

HCV to śmiertelny wirus, który prowadzi do wirusowego zapalenia wątroby, a w konsekwencji do jej uszkodzenia i rozwoju marskości czy raka. Jedynym sposobem zapobiegania skutkom zakażenia jest jego wczesne wykrycie. Do zakażenia HCV dochodzi w wyniku np. skaleczenia, kiedy do organizmu osoby zdrowej dostanie się niewielka ilość krwi zakażonej. Do takich sytuacji dochodzi podczas wizyty u kosmetyczki, manicurzystki, w gabinecie stomatologicznym czy u fryzjera. Aby móc się wyleczyć najpierw trzeba wiedzieć, że jest się zakażonym HCV. Można to sprawdzić wykonując pierwszy krok, czyli badanie anty-HCV. Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwko HCV wykonywane jest z krwi żylnej. W całym kraju obowiązuje program darmowych badań w kierunku HCV, z którego może skorzystać każdy z nas. Nie jest wymagane skierowanie ani bycie na czczo. Wystarczy zgłosić się do jednego z punktów pobrań ALAB Laboratoria w godzinach jego otwarcia. W przypadku pozytywnego wyniku laboratorium przeprowadzi dalsze bezpłatne badania, a pacjent uzyska informacje na temat kolejnych kroków postępowania. Więcej informacji o akcji uzyskać można pod adresem e-mail hcv@alab.com.pl oraz dzwoniąc na numer infolinii 669 050 521. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W powiecie nowodworskim punkt pobrań ALAB znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Wojska Polskiego 45a/48, numer telefonu: 507 670 627. Pobrania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 11:30, a w soboty w godzinach 8:00 - 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji profilaktycznej wraz z zaktualizowanym wykazem wszystkich placówek znajdują się na stronie www.alablaboratoria.pl.

 • autor: www.alablaboratoria.pl, www.wartowiedziec.pl

Szkoła rodzenia dla mieszkańców powiatu nowodworskiego

Drodzy przyszli rodzice z powiatu nowodworskiego! Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia działającej w budynku przychodni przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zajęcia przygotowujące kobiety w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia roli matki, prowadzone są przez pracowników Nowodworskiego Centrum Medycznego. Szkolenie obejmuje część edukacyjną oraz zajęcia praktyczne. Informacje i zapisy u Elizy Riedel pod numerem telefonu 664-193-610 i pod adresem e-mail: szkolarodzenia.ncm@onet.pl.

 • Plakat zawiera informacje o rodzaju zajęć oraz sposobie...

Dodatkowe uprawnienia dla krwiodawców!

Honorowym dawcom krwi, którzy oddali krew lub jej składniki (w tym osobom po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2), na mocy obecnie obowiązujących przepisów przysługuje prawo do zwolnienia od pracy i czynności służbowych w dniu donacji oraz w dniu następnym. Uprawnienia zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. (link do ustawy: isap.sejm.gov.pl - Dz. U. 2021 poz. 159). Zwolnienie przysługuje tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali krew lub jej składniki co najmniej trzykrotnie, otrzymają również ulgę w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

 1. kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
 2. kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek jest zaświadczenie wydane przez Regionalne lub Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bądź Centrum MSWiA.

Zaświadczenie o trzykrotnej donacji obejmuje okres od 14 marca 2020 r. do dnia jego wystawienia i jest ważne przez 6 miesięcy.

Przypominamy, że na terenie powiatu nowodworskiego krew można oddawać w Oddziale Terenowym RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 7, tel. 22 785 05 73). Wkrótce w punkcie krwiodawstwa będzie możliwe także oddawanie osocza (nie tylko przez ozdrowieńców). Obecnie można zgłaszać się do kwalifikacji (poprzez kontakt telefoniczny z Oddziałem RCKiK – we wtorki i czwartki po godz. 13:00).

Więcej informacji na temat uprawnień przysługujących krwiodawcom można znaleźć pod linkiem: krwiodawcy.org - przywileje dla krwiodawców.

Domowa Opieka Medyczna - zdalne monitorowanie stanu zdrowia

Osoby z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 mogą skorzystać z programu Domowej Opieki Medycznej i przy pomocy specjalnego urządzenia - pulsoksymetru oraz aplikacji PulsoCare, monitorować swój stan zdrowia (tj. poziom saturacji krwi, tętno, temperatura, objawy choroby). Nadzór nad pacjentami będzie prowadzony przez Centrum Kontaktu, które będzie miało zdalny dostęp do danych pomiarów robionych przez pacjenta.

Kto może skorzystać z Domowej Opieki Medycznej?

 • Pacjenci z COVID-19 w wieku powyżej 55 lat - te osoby są automatycznie zakwalifikowane do programu. Po stwierdzeniu zakażenia Poczta Polska dostarczy pacjentowi pulsoksymetr,
 • Osoby poniżej 55 lat - mogą skorzystać z programu na dwa sposoby: wypełniając formularz na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl - formularz PulsoCare) lub poprzez zgłoszenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest zarejestrowany w systemie DOM.

Ważne numery telefonów:

 • Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590,
 • Infolinia Techniczna: 790 544 988,
 • Infolinia Domowej Opieki Medycznej - 22 735 39 40.

Więcej informacji o programie, sposobie korzystania z urządzeń oraz materiały wideo znajdują się na stronie www.gov.pl - Domowa Opieka Medyczna - informacje.

 • Ulotka z informacjami o Domowej Opiece Medycznej
 • Ulotka z informacjami o Domowej Opiece Medycznej
 • autor: źródło: www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie

Informacja o szczepieniach przeciwko grypie

Szanowni Państwo, w imieniu Dyrekcji Nowodworskiego Centrum Medycznego informujemy o możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie.

Szczepienia są bezpłatne dla pacjentów Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzących w skład Nowodworskiego Centrum Medycznego (tj. Przychodnia przy ul. Paderewskiego 7 i Przychodnia przy ul. Mieszka I 28 w Nowym Dworze Mazowieckim, Przychodnie POZ w Zakroczymiu, Cząstkowie Mazowieckim – filia w Kazuniu Polskim). O szczegóły należy pytać lekarza rodzinnego.

Osoby chętne do zaszczepienia się, które nie są pacjentami POZ-ów Nowodworskiego Centrum Medycznego, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 22 765 83 22 (w godz. 8:00-15:00), lub mailowy na adres: agnieszka.obrazinska@ncm.med.pl. Koszt szczepienia wynosi 13 zł.

 • autor: źródło: Nowodworskie Centrum Medyczne

Aktualna organizacja pracy w Nowodworskim Centrum Medycznym

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, od 14 grudnia br. Nowodworskie Centrum Medyczne funkcjonuje według następujących zasad:

 • Oddział Ginekologiczno Położniczy przyjmuje pacjentki z negatywnym wynikiem badania w kierunku SARS-CoV-2,
 • Oddział Dziecięcy przyjmuje dzieci z negatywnym wynikiem badania w kierunku SARS-CoV-2,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej przyjmuje pacjentów z dodatnim wynikiem badań w kierunku koronawirusa oraz, w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu pacjenta,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych przyjmuje wyłącznie pacjentów z dodatnim wynikiem badań w kierunku koronawirusa.

Nowodworskie Centrum Medyczne dysponuje obecnie 60 łóżkami dla pacjentów zakażonych COVID-19 wraz z wyposażeniem medycznym, w tym 3 łóżkami dla osób z podejrzeniem zakażenia.

Zamknięcie izolatoriów w hotelach Royal i Palace w Modlinie

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, z dniem 10 grudnia br. uchylono polecenie prowadzenia przez Nowodworskie Centrum Medyczne opieki medycznej w specjalnie utworzonych izolatoriach w hotelu Royal i hotelu Palace w Modlinie.

W związku z powyższym, działalność izolatoriów w tych budynkach została zakończona.

 • autor: źródło: Nowodworskie Centrum Medyczne

Pomoc rzeczowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego

23 listopada br. w siedzibie Fabryki Substancji Zapachowych Pollena Aroma nastąpiło przekazanie pomocy rzeczowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego. Prezes Michael Reiss złożył na ręce Dyrektora NCM Jacka Kacperskiego, w obecności Wicestarosty Nowodworskiego Pawła Calaka, środki ochrony osobistej i dezynfekcji dla pacjentów oraz personelu szpitala. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.

 • Wicestarosta Nowodworski, Prezes Polleny Aroma i Dyrektor...
 • Przekazanie pomocy rzeczowej
 • Firma Pollena Aroma

Internetowe Konto Pacjenta - przydatne rozwiązanie w czasie pandemii

Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniami w dostępie do świadczeń zdrowotnych wynikającymi z trwającej pandemii, przydatnym rozwiązaniem i ułatwieniem w uzyskaniu informacji o naszych świadczeniach bez wychodzenia z domu może okazać się Internetowe Konto Pacjenta.

Zachęcamy do skorzystania z usług IKP, które wprowadza szereg udogodnień, dzięki którym w łatwy sposób możemy np. odebrać e-receptę, e-skierowanie, sprawdzić możliwość zmiany lekarza POZ, uzyskać wynik testu na koronawirusa lub sprawdzić przepisaną dawkę leków.

Logowania na Internetowe Konto Pacjenta można dokonać na kilka sposobów:

 1. poprzez Profil Zaufany potwierdzający tożsamość - można go założyć bez wychodzenia z domu, link: pacjent.gov.pl - jak założyć Profil Zaufany,
 2. poprzez konto bankowe - pod linkiem: zaloguj się przez konto bankowe, możemy sprawdzić czy bank, z którego usług korzystamy, umożliwia logowanie się na IKP,
 3. poprzez e-dowód (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) - do tego potrzebujemy czytnika karty lub specjalnej aplikacji na smartfony (eDO App),

Usługa IKP jest bezpłatna, a dzięki niej szybko, wygodnie i bezpiecznie uzyskamy dostęp do wielu informacji.

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo pod linkiem: Internetowe Konto Pacjenta: pytania i odpowiedzi.

 • autor: źródło: www.pacjent.gov.pl
 • Strona internetowa z informacjami o Internetowym Koncie...

Udary mózgu są większym zagrożeniem dla życia niż COVID-19

Udar mózgu to w Polsce przyczyna śmierci ok. 30 tys. osób rocznie i główny powód niepełnosprawności dorosłych Polaków. Jeżeli osoba z udarem szybko trafi na szpitalny oddział, ma szansę tego uniknąć. – Udar mózgu wciąż stanowi większe zagrożenie niż COVID-19 – podkreśla neurolog prof. Adam Kobayashi, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii i Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

W tym roku po raz kolejny wystartowała kampania ALERT UDAROWY, która ma przypomnieć Polakom, jakie są charakterystyczne objawy udaru i jak na nie reagować.

Udar mózgu jest trzecią najczęstszą chorobą w Polsce po chorobach serca i nowotworach. To też pierwsza przyczyna trwałej niepełnosprawności osób po 40. roku życia.

Udar mózgu to stan zagrażający życiu, w którym liczy się błyskawiczna reakcja. Jeżeli osoba z udarem szybko trafi na szpitalny oddział, ma szansę uniknąć trwałych konsekwencji, niepełnosprawności, a nawet śmierci.

Kluczowe objawy udaru mózgu można zapamiętać, wykorzystując akronim słowa UDAR: U jak utrudniona mowa, D jak dłoń/ręka opadająca, A jak asymetria ust i R - jak reaguj natychmiast 999 lub 112. W przypadku zaobserwowania takich symptomów u siebie bądź innej osoby nie można ich zbagatelizować, zwłaszcza że udar mózgu nie boli, i należy bezwzględnie, jak najszybciej wezwać pogotowie.

Do udaru niedokrwiennego mózgu, czyli jego częściowego obumarcia w wyniku zatrzymania dopływu krwi, dochodzi w Polsce statystycznie co 6,5 minuty, czyli u 220 osób dziennie. Błędnie uważa się, że problem dotyczy głównie osób starszych, bo udar może wystąpić u każdego, bez względu na wiek. Ryzyko znacznie zwiększają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, wysoki cholesterol czy migotanie przedsionków, ale też niezdrowy tryb życia, w tym cukrzyca, otyłość, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu i palenie papierosów.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej STOP UDAROM dostępnych jest na stronie: www.stopudarom.pl

 • autor: www.stopudarom.pl
 • Grafika kampanii społecznej Stop udarom - jak rozpoznać udar
 • autor: www.stopudarom.pl

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.