ZDROWIE

Zapobiegaj depresji u dzieci i młodzieży – podsumowanie konferencji profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obecnej rzeczywistości

15 marca 2023 r. odbyła się zorganizowana przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim - Konferencja profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obecnej rzeczywistości. Sala w Nowodworskim Ośrodku Kultury została wypełniona niemal po brzegi.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in., że:

 • Płeć nie różnicuje w istotny sposób rozpowszechniania chorób psychicznych.
 • Największe rozpowszechnianie chorób psychicznych dotyczy młodzieży w wieku 16-17 lat.
 • W młodszej grupie wiekowej (u dzieci) przeważają zaburzenia internalizacyjne, w tym przede wszystkim fobie.
 • Wg danych GUS w 2021 r. samobójstwa były drugą pod względem liczebności przyczyną zgonów nastolatków w grupie wiekowej 15-19 lat – blisko co piąty przypadek śmierci w tej grupie nastąpił w wyniku samobójstwa. Blisko trzykrotnie częściej próby samobójcze zakończone zgonem podejmowali chłopcy.

Ponadto przedstawiono inne ważne statystyki, m.in. w zakresie ilości prób samobójczych i badań przeprowadzanych wśród dzieci i młodzieży pod kątem zaburzeń psychicznych. Zaprezentowano też techniki rozmów i ćwiczeń dla poprawy zdrowia psychicznego.

Konferencję uświetnił występ Dominika Rachonia w przedstawieniu Apofenia.

Szczególne podziękowania dla:

 • Nowodworskiego Ośrodka Kultury – za udostępnienie obiektu,
 • Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – za inicjatywę przeprowadzenia konferencji,
 • Alicji Jaworskiej z PSSE w Nowym Dworze Maz. – za koordynację i organizację konferencji,
 • Jacka Gawrońskiego pedagoga i terapeuty – za poprowadzenie konferencji

oraz za wystąpienie:

 • Marleny Skorupki kierownika promocji zdrowia i komunikacji społecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie,
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckiem,
 • Izabeli Tomaszewskiej psychologowi i psychoterapeucie EMDR Akredited Practitioner Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Nasza Strefa” Warszawa,
 • Bożeny Falkowskiej psychologa i psychoterapeuty CBT z Fundacji „Twarze Depresji”,
 • Joanny Wielochy i asp. Anety Fabisiak-Wydurskiej z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Alicji Nojszewskiej-Rydlińskiej lekarzowi pediatrze.

Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie oraz prelegentom za przekazanie ciekawych i ważnych informacji.

Warto podkreślić, że konferencja jest częścią większego projektu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, który ma na celu wypracowanie odpowiednich procedur w placówkach oświatowych, aby pomoc dla dzieci i młodzieży była bardziej efektywna.