Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zapobiegaj depresji u dzieci i młodzieży – podsumowanie konferencji profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obecnej rzeczywistości

15 marca 2023 r. odbyła się zorganizowana przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim - Konferencja profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obecnej rzeczywistości. Sala w Nowodworskim Ośrodku Kultury została wypełniona niemal po brzegi.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in., że:

 • Płeć nie różnicuje w istotny sposób rozpowszechniania chorób psychicznych.
 • Największe rozpowszechnianie chorób psychicznych dotyczy młodzieży w wieku 16-17 lat.
 • W młodszej grupie wiekowej (u dzieci) przeważają zaburzenia internalizacyjne, w tym przede wszystkim fobie.
 • Wg danych GUS w 2021 r. samobójstwa były drugą pod względem liczebności przyczyną zgonów nastolatków w grupie wiekowej 15-19 lat – blisko co piąty przypadek śmierci w tej grupie nastąpił w wyniku samobójstwa. Blisko trzykrotnie częściej próby samobójcze zakończone zgonem podejmowali chłopcy.

Ponadto przedstawiono inne ważne statystyki, m.in. w zakresie ilości prób samobójczych i badań przeprowadzanych wśród dzieci i młodzieży pod kątem zaburzeń psychicznych. Zaprezentowano też techniki rozmów i ćwiczeń dla poprawy zdrowia psychicznego.

Konferencję uświetnił występ Dominika Rachonia w przedstawieniu Apofenia.

Szczególne podziękowania dla:

 • Nowodworskiego Ośrodka Kultury – za udostępnienie obiektu,
 • Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – za inicjatywę przeprowadzenia konferencji,
 • Alicji Jaworskiej z PSSE w Nowym Dworze Maz. – za koordynację i organizację konferencji,
 • Jacka Gawrońskiego pedagoga i terapeuty – za poprowadzenie konferencji

oraz za wystąpienie:

 • Marleny Skorupki kierownika promocji zdrowia i komunikacji społecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie,
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckiem,
 • Izabeli Tomaszewskiej psychologowi i psychoterapeucie EMDR Akredited Practitioner Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Nasza Strefa” Warszawa,
 • Bożeny Falkowskiej psychologa i psychoterapeuty CBT z Fundacji „Twarze Depresji”,
 • Joanny Wielochy i asp. Anety Fabisiak-Wydurskiej z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Alicji Nojszewskiej-Rydlińskiej lekarzowi pediatrze.

Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie oraz prelegentom za przekazanie ciekawych i ważnych informacji.

Warto podkreślić, że konferencja jest częścią większego projektu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, który ma na celu wypracowanie odpowiednich procedur w placówkach oświatowych, aby pomoc dla dzieci i młodzieży była bardziej efektywna.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje