Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2018.12.21
Podsumowanie partnerstwa lokalnego

W dniu 12 grudnia br. w Hotelu Royal w Modlinie Twierdzy odbyło się piąte – ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Partnerstwa Lokalnego. Projekt został zainicjowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie nowodworskim.

2018.12.20
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 10.12.2018 r. odbyły się w ZSZ w Nasielsku  międzyszkolne zawody tenisa stołowego na szczeblu powiatu.  

2018.12.19
IV spotkanie świąteczne mieszkańców powiatu nowodworskiego

W dniu 16 grudnia br. po raz IV odbyło się Spotkanie Świąteczne mieszkańców powiatu nowodworskiego. Jak co roku od wczesnych godzin porannych rozpoczęły się intensywne prace przygotowanie do spotkania świątecznego. Punktualnie o godzinie 15:00, gdy wszystko było już dopięte rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie.

 

 

 

2018.12.18
Uwaga! Czasowe zamknięcie drogi powiatowej

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi robotami drogowymi związanymi z układaniem nowej nawierzchni na drodze powiatowej Gm.Zakroczym nr 2414W Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo na odcinku 700 m w m. Janowo, informujemy, że od dnia 19.12.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 droga będzie zamykana etapowo. Prosimy o korzystanie z dostępnych lokalnych objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

2018.12.17
Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Wicestarosta Paweł Calak wraz z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marzenną Boczek podsumowali prace wykonane w roku 2018 w budynku Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

2018.12.17
Modernizacja budynku przy ul. Chemików 6

Trwa realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji oddymiania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z remontem głównej klatki schodowej oraz budową chodnika”. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia zadania to koniec bieżącego roku.

2018.12.17
Szlachetna paczka - lubimy ludzi

Po raz kolejny pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze Starostą Krzysztofem Kapustą oraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem przy współpracy pracowników i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w NDMaz, Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, ZSZ Nr 1 w NDMaz. przygotowali paczki darów dla potrzebującej rodziny.
 

2018.12.17
Komunikat w sprawie upadłości Energetycznego Centrum S.A.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim informuje:

W dniu 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A.

2018.12.06
Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

2018.12.06
Czasowe zamnknięcie drogi

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi robotami drogowymi związanymi z układaniem nowej nawierzchni na drodze powiatowej Gm. Leoncin: nr 2401W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale - do drogi nr 575 na odcinku 2370 m w m. Stare Grochale informujemy, że w dniach od 06.12.2018 r. do dnia 08.12.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 droga będzie zamykana etapowo. Prosimy o korzystanie z dostępnych lokalnych objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.