Krwiodawstwo w powiecie

Dodatkowe uprawnienia dla krwiodawców!

Honorowym dawcom krwi, którzy oddali krew lub jej składniki (w tym osobom po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2), na mocy obecnie obowiązujących przepisów przysługuje prawo do zwolnienia od pracy i czynności służbowych w dniu donacji oraz w dniu następnym. Uprawnienia zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. (link do ustawy: isap.sejm.gov.pl - Dz. U. 2021 poz. 159). Zwolnienie przysługuje tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali krew lub jej składniki co najmniej trzykrotnie, otrzymają również ulgę w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

  1. kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  2. kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek jest zaświadczenie wydane przez Regionalne lub Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bądź Centrum MSWiA.

Zaświadczenie o trzykrotnej donacji obejmuje okres od 14 marca 2020 r. do dnia jego wystawienia i jest ważne przez 6 miesięcy.

Przypominamy, że na terenie powiatu nowodworskiego krew można oddawać w Oddziale Terenowym RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 7, tel. 22 785 05 73). Wkrótce w punkcie krwiodawstwa będzie możliwe także oddawanie osocza (nie tylko przez ozdrowieńców). Obecnie można zgłaszać się do kwalifikacji (poprzez kontakt telefoniczny z Oddziałem RCKiK – we wtorki i czwartki po godz. 13:00).

Więcej informacji na temat uprawnień przysługujących krwiodawcom można znaleźć pod linkiem: krwiodawcy.org - przywileje dla krwiodawców.

  • Grafika z informacjami o przywilejach dla krwiodawców