Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Jak emeryci i renciści przekazują 1% w 2021 roku

Dzięki PIT-OP emeryci i renciści (osoby rozliczane przez organy rentowe) mogą w prosty sposób przekazywać 1%. Nie muszą wyliczać, jaką kwotę stanowi ich 1%. Wystarczy, że w PIT-OP wskażą organizację pożytku – podadzą jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% wyglądają w PIT-OP podobnie jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów umożliwiających dokonanie alokacji. PIT-OP można wysłać w formie elektronicznej, ale prawdopodobnie dla większości uprawnionych najprościej będzie go wypełnić ręcznie i wysłać tradycyjnie – pocztą.

PIT-OP pojawił się w marcu 2017 r. i można było z niego korzystać przy rozliczaniu podatków (i przekazywaniu 1%) za 2016 r. Pomimo zmian w sposobie komunikowania się z urzędem skarbowym i stopniowego przechodzenia na rozliczenia przez internet (usługa Twój e-PIT), PIT-OP może być wykorzystywany przez emerytów i rencistów tak samo jak w latach ubiegłych - analogowo.

Do momentu pojawienia się PIT-OP korzystanie przez emerytów i rencistów z możliwości przekazywania 1% postrzegane było jako trudne, ponieważ wymagało od nich samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym (wypełniania "całego" PIT-a). Specjalny formularz, który służy wyłącznie do wskazywania organizacji pożytku miał maksymalnie ułatwić tej grupie przekazywanie jednego procenta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.publicystyka.ngo.pl.
Formularz PIT-OP można pobrać ze strony internetowej www.podatki.gov.pl.

 • autor: www.publistycyka.ngo.pl

Materiały informacyjne OPP z terenu powiatu

Szanowni Państwo, rozliczając swój PIT za rok 2020, przekazaniem 1% możecie wesprzeć organizacje pożytku publicznego działające na terenie powiatu nowodworskiego. Poniżej znajduje się grafika dotycząca wsparcia Fundacji A kuku. Fundacja przygotowała również film promocyjny.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu nowodworskiego.

Przekaż 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego z powiatu nowodworskiego

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z wykazem Organizacji Pożytku Publicznego z terenu powiatu nowodworskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok.

Przekazanie 1% jest dobrowolne, a podatnik z punktu widzenia finansowego nic nie zyskuje, ale też nic nie traci. Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt dobroczynności, to okaże się, że można wytypować co najmniej kilka ważnych powodów, dla których warto przekazywać 1%.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Na co można wydać pieniądze z 1%

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pieniądze pochodzące z odpisów 1% podatku dochodowego poczynionych przez podatników na rzecz danej organizacji mogą być przez OPP wydawane tylko na jej działalność pożytku publicznego.

Więcej na temat 1% podatku na stronie internetowej portalu NGO w artyluke poświęconym 1%.

Zakaz pośredniczenia w przekazywaniu 1%

Organizacja pożytku publicznego, znajdująca się w wykazie organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% w danym roku, nie może namawiać podatników do przekazania środków z 1% za jej pośrednictwem na rzecz innej OPP, która nie została uwzględniona w tym wykazie. Również OPP, której nie ma w wykazie, nie może namawiać podatników do przekazywania środków z 1% na jej cel i zbierać ich za pośrednictwem innej OPP, która jest w wykazie.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na stronie portalu NGO na temat zakazu pośredniczenia w przekazywaniu 1% podatku.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.