Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Konkurs „Równać Szanse - Małe Granty"

15 kwietnia Fundacja Civis Polonus ogłosiła konkurs „Równać Szanse - Małe Granty". Konkurs jest szansą dla bibliotek, domów kultury i lokalnych organizacji pozarządowych na dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na pięciomiesięczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Wnioski można składać do 1 czerwca br. do godziny 12.00, na projekty powinny zostać zrealizowane pomiędzy 1 września 2021 a 31 stycznia 2022 roku.

Do aplikowania w konkursie uprawnione są następujące instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Konkurs ogłoszony został w ramach Programu „Równać Szanse" Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Civis Polonus. Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu. Materiały informacyjne dotyczące programu znaleźć można pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/. W przypadku pytań organizator prosi o kontakt pod adresem: rownacszanse@civispolonus.org.pl lub telefonicznie: 609 458 344.

 • autor: Fundacja Civis Polonus

2 edycja projektu OSP Firebag

Fundacja JAGODA zaprasza jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w 2 edycji projketu OSP Firebag. Celem projektu jest doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w medyczny zestaw ratunkowy – torby PSP R1 oraz zestawy opatrunków hydrożelowych na oparzenia. Projekt skierowany jest do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Polski.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 19 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej. Zgłoszenia przyjmowane będą od Prezesów Jednostek OSP. W kwalifikacji zgłoszeń do projektu nie będą stosowane kryteria punktacji. Kryteria punktacji stosowane będą wyłącznie przy rozliczaniu projektu.

Jednostki OSP, które osiągną 3 najwyższe wyniki otrzymają w ramach projektu dodatkowe granty od Organizatora:

 • Grant I stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 3000,00 PLN
 • Grant II stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 1000,00 PLN
 • Grant III stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 500,00 PLN

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Fundacji JAGODA.

 • autor: Fundacja Jagoda

Konkurs "Dzieci Kapitana Nemo"

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie w konkursie "Dzieci Kapitana Nemo"

W ramach programu dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów
 • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
 • koordynację projektu
 • koszty księgowości
 • wynajem sali

Jak zgłosić się do konkursu "Dzieci Kapitana Nemo"

Złóż wniosek w generatorze na stronie dotacje.fundacjabgk.pl/login.

Kto może wziąć udział i do kiedy trwa konkurs "Dzieci Kapitana Nemo"

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury.

Termin składania wniosków: od 22.03.2021 r. do 10.05.2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 24 czerwca 2021 r. do godz. 18:00. W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Opiekun projektu: Konrad Pytlakowski, e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Fundacji.

 • autor: Fundacja BGK

Program grantowy "Patroni Roku 2021"

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2021, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2021” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

 • Kardynał Stefan Wyszyński,
 • Stanisław Lem,
 • Cyprian Kamil Norwid,
 • Krzysztof Kamil Baczyński,
 • Tadeusz Różewicz,
 • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
 • Konstytucja 3 Maja,
 • Powstania Śląskie.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej. Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną utrzymane są założenia dotyczące form konkursowych działań – Fundacja stawia na pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Dlatego też w konkursie będą rozpatrywane jedynie projekty, które otrzymają minimum 50% średniej oceny w pierwszym etapie oceny merytorycznej w kryterium: „Forma Projektu uwzględniająca bezpieczeństwo beneficjentów, wykorzystanie środków komunikacji na odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność”.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5)

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, webinaria;
 • wydawnictwa;
 • koncerty;
 • wydarzenia plenerowe;
 • formy współzawodnictwa na odległość;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • promocja w Internecie;
 • aplikacje mobilne;
 • warsztaty;
 • projekty innowacyjne.

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 26 marca i trwać będzie do 3 maja. Regulamin programu oraz możliwość złożenia wniosku dostępna na stronie internetowej Fundacji LOTTO.

 • autor: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Ruszył nabór do programu grantowego Fundacji ORLEN CZUWAMY! PAMIĘTAMY!

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu. O wsparcie mogą wnioskować także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie. Do rozdania czekają granty w wysokości 7 000 zł.

Fundacja rozpoczęła współpracę przy programie z Instytutem Pamięci Narodowej, który wesprze ocenę wniosków pod kątem merytorycznym, a w trakcie realizacji projektów będzie wsparciem koncepcyjnym i estetycznym dla organizacji przy wykonywaniu Miejsc Pamięci.

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Wnioski można składać od 30 marca do 28 kwietnia 2021 roku. Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.fundacja.orlen.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2021 roku. Wszelkie pytania należy kierować na adres: czuwamypamietamy@orlen.pl.

 • autor: źródło: www.ngo.pl, Fundacja ORLEN

Program mPotęga

Do tej pory odbyło się siedem edycji programu grantowego mPotęga. Co roku Fundacja mBanku przeznacza około milion złotych na wsparcie nowoczesnej, nieszablonowej edukacji matematycznej.

Tegoroczna, ósma edycja, nadal ma pomóc uczniom i nauczycielom oswajać matematykę w przyjazny sposób. Fundacja dostosowała formułę programu do wymagającej sytuacji, w jakiej znaleźli się nauczyciele i edukatorzy. Wnioski można składać całkowicie online, a dofinansowanie mogą uzyskać także pomysły uwzględniające nauczanie zdalne.

Najważniejsze fakty:

 • Programem grantowym obejmujęte są dzieci uczące się w klasach 4-8 szkoły podstawowej.
 • Wnioski można składać do 10 maja br. do godziny 24:00 przez formularz online na stronie: https://mpotega.pl/wniosek/
 • Wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski.
 • Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.
 • Granty przyznawane są w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: www.mpotega.pl.

 • autor: mBank, źródło: www.ngo.pl

Konkurs MON: Mur, ale historia Wojska Polskiego

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22. rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "Mur, ale historia Wojska Polskiego". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1500000,00 zł.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Dotacje z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 2. organizacjom pozarządowym,
 3. innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

Cele projektów

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

 1. kultury jako dziedzictwa narodowego,
 2. szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
 3. ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 4. sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 5. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 6. ochrony środowiska,
 7. kultu religijnego,
 8. dobroczynności,
 9. oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,
 10. inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Szczegóły składania wniosków

Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy. Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany.

 • autor: źródło www.fundusze.ngo.pl, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.