Konkursy ofert

UCHWAŁA NR 35/2024 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

UCHWAŁA NR 765/2024 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 marca 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 02.05.2024 r. do 31.08.2024 r. zadania publicznego z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami

UCHWAŁA NR 718/2023 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2024 roku

  • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, D. Lubowiecka, data: 2023-12-06

UCHWAŁA Nr 694/2023 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego

UCHWAŁA NR 693/2023 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 3 miejscami interwencyjnymi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenie edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w roku 2024”

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2024 roku