Ogłoszenia

Stowarzyszenie zwykłe a klub sportowy - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z różnicami i podobieństwami pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a klubem sportowym (lub uczniowskim klubem sportowym). 

Różnice 

 1. Stowarzyszenia zwykłe rejestrowane są w ewidencji stowarzyszeń zwyklych, natomiast kluby sportowe w ewidencji klubów sportowych. 

 1. Stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przyjętego regulaminu, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby sportowe działają na podstawie przyjętego stautu, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. 

 1. Celami stowarzyszenia zwykłego mogą być dowolne cele społeczne, natomiast kluby sportowe zajmują się celami sportowymi. 

 1. Do założenia stowarzyszenia zwykłego potrzebnych jest trzech członków, natomiast do klubu sportowego siedmiu. 

 1. Członkami stowarzyszenia zwykłego mogą być tylko osoby fizyczne, natomiast w klubach sportowych członkiem wspierającym może być osoba prawna. 

 1. Stowarzyszenie zwykłe posiada następujące organy władzy: walne zebranie członków, przedstawiciela lub zarząd i nieobowiązkowo organ nadzoru wewnętrznego. Klub sportowy posiada w swojej strukturze walne zebranie członkow, zarząd oraz organ nadzoru wewnętrznego. 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić opłatnej działalności, a klub sportowy tak. 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może posiadać oddziałów terenowych, klub sportowy może. 

Podobieństwa 

 1. Zarówno stowarzyszenie zwykłe, jak i klub sportowy nie może prowadzić działalności gospodarczej. Z tą różnicą, że klub sportowy może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowniczym, a wtedy prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe. 

 1. Stowarzyszenie zwykłe oraz klub sportowy mogą otrzymywać darowizny, ubiegać się o dotację oraz organizować zbiórki publiczne. 

 1. Stowarzyszenie zwykłe oraz klub sportowy mogą ubiegać się o status OPP po spełnieniu odpowiednich warunków. 

 1. Stowarzyszenie zwykłe musi dokonać przekształcenia, aby zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast klub może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, aby prowadzić działalność gospodarczą. 

Powyższe informacje zostały przygotowane przez redakcję strony www.publicystyka.ngo.pl w postaci infografiki zamieszczonej poniżej. 

 • autor: www.publicystyka.ngo.pl

Wstecz