Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Stowarzyszenie zwykłe a klub sportowy - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z różnicami i podobieństwami pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a klubem sportowym (lub uczniowskim klubem sportowym).

Różnice

 1. Stowarzyszenia zwykłe rejestrowane są w ewidencji stowarzyszeń zwyklych, natomiast kluby sportowe w ewidencji klubów sportowych.
 2. Stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przyjętego regulaminu, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby sportowe działają na podstawie przyjętego stautu, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie.
 3. Celami stowarzyszenia zwykłego mogą być dowolne cele społeczne, natomiast kluby sportowe zajmują się celami sportowymi.
 4. Do założenia stowarzyszenia zwykłego potrzebnych jest trzech członków, natomiast do klubu sportowego siedmiu.
 5. Członkami stowarzyszenia zwykłego mogą być tylko osoby fizyczne, natomiast w klubach sportowych członkiem wspierającym może być osoba prawna.
 6. Stowarzyszenie zwykłe posiada następujące organy władzy: walne zebranie członków, przedstawiciela lub zarząd i nieobowiązkowo organ nadzoru wewnętrznego. Klub sportowy posiada w swojej strukturze walne zebranie członkow, zarząd oraz organ nadzoru wewnętrznego.
 7. Stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić opłatnej działalności, a klub sportowy tak.
 8. Stowarzyszenie zwykłe nie może posiadać oddziałów terenowych, klub sportowy może.

Podobieństwa

 1. Zarówno stowarzyszenie zwykłe, jak i klub sportowy nie może prowadzić działalności gospodarczej. Z tą różnicą, że klub sportowy może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowniczym, a wtedy prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe.
 2. Stowarzyszenie zwykłe oraz klub sportowy mogą otrzymywać darowizny, ubiegać się o dotację oraz organizować zbiórki publiczne.
 3. Stowarzyszenie zwykłe oraz klub sportowy mogą ubiegać się o status OPP po spełnieniu odpowiednich warunków.
 4. Stowarzyszenie zwykłe musi dokonać przekształcenia, aby zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast klub może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, aby prowadzić działalność gospodarczą.

Powyższe informacje zostały przygotowane przez redakcję strony www.publicystyka.ngo.pl w postaci infografiki zamieszczonej poniżej.

 • autor: www.publicystyka.ngo.pl

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.