Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

INWESTYCJE

Treść

Modernizacja pracowni komputerowej w LO w Nowym Dworze Mazowieckim

12 sierpnia br. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak oraz Skarbnik Powiatu Nowodworskiego Ewa Kałuzińska zawarli umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem. Umowa dotyczy wsparcia finansowego od samorządu Mazowsza w celu modernizacji pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zostanie zakupiony nowy sprzęt: serwer z oprogramowaniem, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowania a także licencje. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Kwota dofinansowania to 49.000zł (dodatkowo 30.000zł wkładu własnego).

 • Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim
 • Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim
 • Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

19 lipca 2019 roku w siedzibie Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych doszło do podpisania umowy o realizację projektu w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III ”.

Umowę podpisał w imieniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego  Dyrektor PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim – Marek Rączka. W ramach podpisanego dokumentu - obszar D w zakresie likwidacji barier transportowych zostanie zakupiony mikrobus 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Nowodworskiego.

 • autor: Agnieszka Daniszewska PCPR, data: 2019-07-19

Uroczyste otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk

Mimo, że odbiór techniczny drogi łączącej dwie gminy z terenu powiatu nowodworskiego Pomiechówek i Nasielsk odbył się w kwietniu, to 15 lipca 2019 r. właśnie dokonano uroczystego otwarcia. Przy udziale Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty, Wicestarosty Pawła Calaka oraz licznie przybyłych gości m.in. Magdaleny Biernackiej Starosty Nowodworskiego w latach 2014-2018. W tym dniu nie zabrakło: członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego: Moniki Nojbert, Radosława Kasiaka, Jana Serwatki, Mariusza Kraszewskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego, radnych powiatu: Adama Szatkowskiego, Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz ich przedstawicieli: Dariusza Bieleckiego Wójta Gminy Pomiechówek, Bogdana Ruszkowskiego Burmistrza Nasielska, Adama Mirosława Krawczaka Wójta Gminy Leoncin, Jerzego Lubienieckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, Jana Drzazgowskiego Przewodniczącego Rady Gminy w Pomiechówku, Piotra Serwatki Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu, Grażyny Woźniackiej Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, przedstawicieli jednostek i służb: Jacka Kacperskiego Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz Mariusza Wyszyńskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP oficjalnie otwarto ponad 13 kilometrów malowniczo położonej drogi.

Wartość robót to 6 706 665,99 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu", całkowita wysokość dofinansowania 4 199 087,36 zł.

Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w tą ważną dla mieszkańców powiatu inwestycję, wręczając pamiątkowe podziękowania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, wykonawcy inwestycji Janowi Kaczmarczykowi oraz Staroście Nowodworskiemu w latach 2014-2018 Magdalenie Biernackiej.

 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk
 • Otwarcie drogi Pomiechówek - Nasielsk

Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 lipca br. odbyło się długo wyczekiwane, uroczyste otwarcie wyremontowanego, powiększonego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Wśród obecnych na uroczystości byli: Jarosław Chmielewski – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Maciej Maślanka – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Zarząd Powiatu Nowodworskiego oraz Radni Powiatu, członkowie Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego, przedstawiciele gmin (także z powiatu legionowskiego) i władz miejskich z terenu powiatu nowodworskiego, przedstawiciel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Paweł Świniarski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Maria Matuszewska, Mariusz Wyszyński – Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także przedstawiciele firm, dyrektorzy placówek, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, pozostali pracownicy NCM, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele prasy i mediów.

Licznie zebranych gości przywitał Dyrektor NCM Jacek Kacperski, głos zabrali również Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Paweł Calak oraz inne osoby zaproszone na uroczystość. Podczas otwarcia wręczono liczne dyplomy za zaangażowanie i wsparcie przy rozbudowie i doposażeniu SOR, a także oddziału ginekologiczno-położniczego. Podziękowania otrzymali m.in. przedstawiciele gmin, Ministerstwa Zdrowia a także wszyscy inni, którzy pomogli w tym wielkim przedsięwzięciu. Oficjalne otwarcie dokonało się poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie Ordynator SOR Wiesław Marszał wraz z Naczelną Pielęgniarką Jolantą Oszust oprowadzili gości po nowych, spełniających wszystkie standardy jakości pomieszczeniach.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dwóch projektów:

„Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego”. Całkowita wartość inwestycji – 9 367 108,20zł.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym”. Całkowita wartość inwestycji – 443 631,40 zł.

 

Rozbudowa i remont SOR były możliwe dzięki wsparciu: Powiatu Nowodworskiego (przeznaczono ponad 4 miliony złotych), Ministerstwa Zdrowia, Gminy Czosnów, Gminy Serock, Gminy Legionowo, Gminy Jabłonna, Gminy Zakroczym, natomiast remont oddziału ginekologiczno – położniczego odbył się ze środków pozyskanych od: Powiatu Nowodworskiego, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Gminy Leoncin, Miasta i Gminy Nasielsk, Gminy Czosnów, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek.

Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia obecnie najwyższe standardy jakości, jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Pacjenci będą przyjmowani i leczeni w komfortowych warunkach. Budynek został powiększony o dodatkowe 320 m², w tym w nowoczesny podjazd dla karetek. Dotychczas nie było krytego podjazdu, było ciasno, a substancja pomieszczeń była szara, stara i obdrapana. Teraz wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane. Sprzęt, którym będzie dysponować SOR to m.in. system przywoływania bezprzewodowego, łóżka, w tym łóżka do intensywnej terapii; kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory czy aparat do szybkiego przetaczania płynów i wiele innych.

Mamy nadzieję, iż odmieniony i unowocześniony Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie jak najlepiej służył naszym mieszkańcom, a komfort i wysokiej jakości warunki pomogą w szybszym dojściu do zdrowia!

 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Materiał TVP Warszawa

Utworzenie WTZ w Górkach

W dniu 31 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim podpisano umowę określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy Powiatem Nowodworskim który reprezentowali Pan Krzysztof  Kapusta  –  Starosta, i Pan Paweł Calak –  Wicestarosta, a Fundacją Pomocy Dzieciom „A Kuku” z siedzibą w miejscowości Głusk 33A, 05-155 Leoncin, reprezentowana przez  Panią Annę Fikus  – Prezes Zarządu Fundacji, i Panią Karolinę Małek –  Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Nowo powstała placówka będzie realizowała zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Warsztat będzie obejmował terapią zajęciową 26 uczestników. Będą to zajęcia w pracowniach: dziewiarsko – krawieckiej, muzyczno – teatralnej, multimedialnej, zajęć codziennych i gospodarstwa domowego oraz rehabilitacyjno – rekreacyjnej. Prace związane z przygotowaniem obiektu do działalności rehabilitacyjnej zostały rozpoczęte 1 czerwca br o planowane zakończenie przewidujemy na dzień 30.11.2019 r.. Rozpoczęcie działalności rehabilitacyjnej Warsztatu planowane jest na koniec grudnia br.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 283 981,25 zł z czego Powiat Nowodworski pokryje ze środków PFRON koszty związane z utworzeniem Warsztatu o ogólnej wartości kwoty 198 781,00 zł z podziałem na koszty adaptacji oraz koszty wyposażenia placówki. Natomiast wkładem własnym Fundacji będą środki finansowe przeznaczone na prace adaptacyjne i wyposażenie oraz zakup samochodu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Droga powiatowa Pomiechówek - Nasielsk

24 kwietnia br. dokonano odbioru drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk. Po wykonaniu prac remontowych jezdnia posiada nową nawierzchnię oraz oznakowanie poziome. Na miejscu obecny był Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.

 

Wartość robót: 6 706 665,99 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" całkowita wysokość dofinansowania 4 199 087,36 zł.

 

Utrudnienia drogowe

Szanowni Państwo! Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w związku z rozpoczęciem robót drogowych związanych z przebudową drogi nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk na odcinku 2690 m od dn. 14.02.2019 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Zgodnie z zwartą umową termin zakończenia prac planowany jest na 31.05.2019 r.

 • autor: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
 • Droga nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk
 • Droga nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk

Inwestycje drogowe w roku 2018

Zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej zrealizowane w roku 2018:

 

„Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567”. Wartość 13 744 907,67 zł. 

W ramach zadania dokonano przebudowy następujących dróg:

- drogi nr 2430W Wągrodno – Budy Siennickie - Studzianki na odcinku o długości 1200 m

- drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna na odcinku o długości 1785 m w miejscowości Nuna w zakresie jezdni oraz chodnika i o długości 1370 m w miejscowości Dębinki w zakresie budowy chodnika.

- drogi nr 2425W Pieścirogi - Siennica o długości 705 m w miejscowości Siennica

- drogi nr 2426W Pieścirogi – dojazd do stacji kolejowej Nasielsk o długości 210 m w miejscowości Pieścirogi Nowe w zakresie budowy chodnika,

- drogi nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do drogi nr 571 na odcinku o długości 200 m w miejscowości Cieksyn wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI35000567,

- drogi nr 2411W od drogi nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek na odcinku o długości 2800 m w miejscowości Błędowo w zakresie jezdni oraz na odcinku o długości 1989 m w zakresie budowy chodnika,

- drogi nr 1802W od drogi nr 61 – Zegrze –Dębę – Orzechowo – do drogi nr 62 na odcinku o długości 2160 m w miejscowości Orzechowo,

- drogi nr 2414W Swobodnia – Falbogi Borowe - Błędowo na odcinku o długości 700 m w miejscowości Janowo,

- drogi nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo na odcinku o długości 2040 m w miejscowości Trębki Nowe,

- drogi nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa - do drogi 579 na odcinku o długości 1800 m w miejscowości Górki,

- drogi nr 2401W Secymin Polski – Nowiny - Leoncin – Nowe Grochale – do drogi nr 575 na odcinku o długości 2370 m w miejscowości Nowe Grochale oraz Stare Grochale.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna” na odcinku o długości 1300 m w zakresie podbudowy z kruszywa, poboczy o szer. 1,0 m wraz z odtworzeniem rowów drogowych. Wartość robót: 483 390,38 zł. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wysokość dofinansowania 165 000,00 zł.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od drogi krajowej 62 do miejscowości Swobodnia”.

Wykonano roboty bitumiczne w zakresie nawierzchni  jezdni – o szer. 6,0 m na odcinku o długości 4890 m, pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0 m na dł. 5775 mb, odtworzono rowy drogowe, wybudowano chodnik o szer. 2,0 m na odc. 502 mb oraz wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m na odc. 2647 mb, wykonano 2 perony przystankowe, wykonano oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe oraz elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu tj. latarnia hybrydowa. Wartość zadania: 4 937 983,45 zł.  Dotacja z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", wysokość dofinansowania : 2 318 972,00 zł.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku o długości 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk” (część 1).

Roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk  na terenie gm. Pomiechówek oraz gm. Nasielsk. Roboty bitumiczne w zakresie wymiany nawierzchni jezdni o  szer. 6,0 m, pobocza z kruszywa szer. zm. 0,5 m do 1,0 m, odtworzenie rowów drogowych, wymiana przepustów pod zjazdami, oczyszczenie przepustów pod drogą, budowa ciągu pieszo – rowerowego o dł. 1825 m szer. 2,5 m, wykonanie zatoki autobusowej oraz peronów autobusowych z kostki brukowej, budowa chodnika o dł. 45 m o szer. 1,5 m, wykonanie oznakowania pionowe i poziome w tym oznakowanie aktywne, latarnie hybrydowe.

Wartość robót: 6 706 665,99 zł.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" całkowita wysokość dofinansowania 4 199 087,36 zł.

Inwestycje w szpitalu powiatowym

W Szpitalu Powiatowym  w Nowym Dworze Mazowieckim trwają prace przy przebudowie SOR-u. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2019 roku.

 • Remont SOR-u
 • DSC_1056
 • DSC_1061
 • DSC_1063
 • DSC_1065
 • DSC_1068
 • DSC_1071

Remont przychodni za nami!

W dniu 19 grudnia br. w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ przy ulicy Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej recepcji oraz poczekalni z nowym szybem windowym. W przecięciu wstęgi udział wzięli: Krzysztof Kapusta starosta nowodworski, Paweł Calak wicestarosta nowodworski, członkowie zarządu powiatu nowodworskiego, Jacek Kacperski dyrektor NCM wraz z pracownikami oraz Dorota Poulakowska kierownik Przychodni wraz z pracownikami. Remont w znacznym stopniu przyczyni się do jakości świadczonych usług oraz poprawy zadowolenia pacjentów.

 • Remont przychodni specjalistycznej
 • DSC_1077
 • DSC_1079-1
 • DSC_1082
 • DSC_1087
 • DSC_1088
 • DSC_1092
 • DSC_1093
 • DSC_1094
 • DSC_1095
 • DSC_1097
 • DSC_1106

Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Wicestarosta Paweł Calak wraz z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marzenną Boczek podsumowali prace wykonane w roku 2018 w budynku Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie intensywnych prac wykonano generalny remont pomieszczeń UP oraz sali konferencyjnej, wymiany okien i parapetów, wymianę drzwi wejściowych wraz z położeniem płytek, demontażu istniejącej balustrady i montażu nowej, naprawy części skrzynek do hydrantu oraz grzejników z zaworami. Obecnie trwa remont ogrodzenia przed budynkiem wraz z położenie kostki brukowej i wydzieleniem miejsc parkingowych. Prace remontowe wykonane w UP znacznie przyczynią się do podniesienia jakości i warunków obsługi interesantów.

 • Modernizacja budynku
 • DSC_0495
 • DSC_0478
 • DSC_0469

Modernizacja budynku przy ul. Chemików 6

W dniu 29 listopada br. Krzysztof Kapusta starosta nowodworski oraz Paweł Calak wicestarosta nowodworski podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Wykonanie instalacji oddymiania w budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z remontem głównej klatki schodowej oraz budową chodnika”. Zadanie wykona firma P.P.H.U. „ANETKA” Aneta Cieślińska ul. B. Prusa 7, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki. Wartość inwestycji to 211 004,02 zł brutto, a termin jej wykonania 21 grudnia 2018 r. Jest to kolejna inwestycja w budynku dawnego internatu przy ZSZ nr 1 . Obecnie swoją siedzibę ma tam Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Sanepid.

 • DSC_0443
 • DSC_0447
 • DSC_0441
 • Modernizacja budynku
 • DSC_0503
 • DSC_0509
 • DSC_0506

Kolejne inwestycje drogowe

Trwają prace związane z przebudową dróg powiatowych w ramach zadania pn.: "Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI3500067 - etap 1". Przebudowywane są drogi nr 2430W w m. Budy Siennickie - Studzianki oraz nr 2411W w miejscowości Błędowo. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

 • Objazd dróg
 • Objazd dróg
 • Objazd dróg
 • Objazd dróg

Budowa drogi powiatowej 3001W

13 lipca br. wicestarosta nowodworski Paweł Calak odwiedził teren budowy drogi powiatowej nr 3001W. Przypominamy, że powiat nowodworski  otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 672 156,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia”. W związku z licznymi zgłoszeniami osób uczęszczających tym odcinkiem drogi, o ubytkach w jej nawierzchni, w ramach realizowanej inwestycji trwa wykonywanie poboczy oraz czasowe uzupełnienie braków asfaltu.

 • Przebudowa drogi
 • Przebudowa drogi
 • Przebudowa drogi
 • Przebudowa drogi
 • Przebudowa drogi

Odbiór techniczny nowego boiska na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

Już w nowym roku szkolnym uczniowie placówki otrzymają do dyspozycji nową bazę sportową w postaci pełnowymiarowego wielofunkcyjnego boiska wraz z nowym oświetleniem, siłownią zewnętrzną i bieżnią lekkoatletyczną. Możliwość korzystania z dostosowanej do potrzeb młodzieży infrastruktury sportowej przyczyni się do właściwego rozwoju fizycznego, doskonalenia talentów sportowych oraz aktywnego spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi. To kolejna inwestycja w szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu. W odbiorze wykonanych prac osobiście uczestniczyli starosta nowodworski Magdalena Biernacka oraz wicestarosta nowodworski Paweł Calak.

 • Odbiór Boiska
 • Odbiór Boiska
 • Odbiór Boiska

Rozpoczęcie budowy drogi powiatowej nr 2409W

Codziennie droga wykorzystywana jest przez 1/3 mieszkańców powiatu nowodworskiego dojeżdżających do pracy czy szkoły. Dzięki nowej nawierzchni, chodnikom, oznakowaniu, odpowiedniemu oświetleniu podniesie się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

 • Rozpoczęcie budowy drogi
 • Rozpoczęcie budowy drogi

Wsparcie dla szkół zawodowych

W dniu 20 marca br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu Nowodworskiego w ramach projektu pn.”Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to ok. 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem dla 159 mazowieckich szkół zawodowych w tym dwóch prowadzonych przez Powiat Nowodworski – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Górskiej 39 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej 10 w Nasielsku. Wsparcie jakie otrzyma Powiat Nowodworski to 663 750,90 zł. Dzięki środkom uczniowie będą mogli liczyć na staże i praktyki zawodowe, kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. Szkoły zyskają nowy sprzęt w pracowniach zawodowych. Oprócz tego przeszkoleni zostaną nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby placówek zajmujących się kształceniem zawodowym oraz przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników.

Specjalistyczne urządzenia dla policjantów

26 lutego br. starosta nowodworski Magdalena Biernacka wraz z wicestarostą Pawłem Calakiem przekazała na ręce Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Marka Chodakowskiego, specjalistyczny sprzęt o wartości 10 000 zł, który posłuży w codziennej pracy technikom kryminalistyki.

Policjanci zostali wyposażeni w nowy aparat fotograficzny, urządzenia do mierzenia odległości oraz szereg narzędzi, które wykorzystywane są podczas oględzin miejsca zdarzenia.

Jest to wsparcie, które w dużej mierze usprawni czynności podejmowane przez nowodworskich techników kryminalistyki.

 

 • Sprzęt dla Policji
 • Sprzęt dla Policji
 • Sprzęt dla Policji

Boisko przy ZSZ w Nasielsku

Powiat Nowodworski nie ustaje w dążeniu do poprawy warunków nauki w podległych placówkach edukacyjnych. W ubiegłym roku uczniowie ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zyskali nowe warsztaty szkolne do nauki zawodu oraz boisko, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim również może korzystać z nowej bazy sportowej. Doskonałe warunki do nauki i rozwoju umiejętności posiadają też uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ul. Mazowieckiej 10 w NDMaz.

Nadszedł czas na kolejne inwestycje w oświatę. Wkrótce Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku zyska bazę sportową w postaci pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego boiska wraz z nowym oświetleniem, siłownią zewnętrzną i bieżnią lekkoatletyczną.

Umowę na realizację inwestycji podpisano dzisiaj z firmą Multisport Karina Komornicka z Jaworzna. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 31 lipca 2018 r.

 • Podpisanie umowy z wykonawcą
 • Podpisanie umowy z wykonawcą
 • Podpisanie umowy z wykonawcą
 • Projekt boiska

Są pieniądze na drogi powiatowe

Przedstawiamy krótki materiał TVP 3 Warszawa.

Link: http://warszawa.tvp.pl/35923611/sa-pieniadze-na-drogi-powiatowe

 

 • Wywiad Starosty dla TVP 3 Warszawa

Ponad 4 mln dotacji na drogę

7 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Powiatu Nowodworskiego a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej relacji Pomiechówek – Nasielsk.

Wniosek o dofinansowanie projektu z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” otrzymał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów oraz został najwyżej oceniony ze wszystkich 36 złożonych projektów. Kwota dotacji to aż 4 199 087,36 zł co stanowi 40% całkowitej wartości projektu opiewającego na kwotę 10 427 333,86 zł

To już kolejna inwestycja dzięki środkom z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Droga powiatowa nr 2409W o długości 13,805 km łączy dwie gminy na terenie powiatu nowodworskiego Pomiechówek i Nasielsk. Codziennie droga wykorzystywana jest przez 1/3 mieszkańców powiatu nowodworskiego dojeżdżających do pracy czy szkoły. Dzięki nowej nawierzchni, chodnikom, oznakowaniu, odpowiedniemu oświetleniu podniesie się komfort jazdy oraz poczucie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Poza powiatem nowodworskim umowy podpisały także samorządy powiatów: grodziskiego, pruszkowskiego i warszawsko -  zachodniego.

Po wydarzeniu była okazja oprowadzenia Marszałka oraz obecnych gości po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Wszyscy z ciekawością oglądali pracę uczniów, dotychczasowe wyposażenie i dostosowanie warsztatów do nauki zawodu.

 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Powiat Warszawsko - Zachodni
 • Powiat Warszawsko - Zachodni
 • Powiat Pruszkowski
 • Powiat Pruszkowski
 • Powiat Grodziski
 • Powiat Grodziski
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Zwiedzanie warsztatów szkolnych
 • Wywiad dla TVP Warszawa

Dofinansowanie drogi do m. Swobodnia gm. Zakroczym

Prawie 5 km nowej nawierzchni drogi do Swobodni w gminie Zakroczym zostanie położona w 2018 roku!

Niezwykle miło jest nam poinformować, iż Wojewoda Mazowiecki przyznał powiatowi nowodworskiemu dofinansowanie w kwocie 2 672 156,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację projektu „przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia”. W ramach naboru na 2018 rok zostało złożonych aż 201 wniosków, z czego dofinansowanie otrzyma jedynie 20 powiatów oraz 28 gmin w województwie mazowieckim.

Na temat przebudowy tej drogi pisaliśmy już wcześniej, gdy we wrześniu 2017 roku firma ILS sp. z o.o.  postanowiła wesprzeć powiat kwotą 2 000 000 zł.

Szczegóły planowanej inwestycji przedstawimy już wkrótce.

Linki:

link do naboru:

 

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/programy-przebudowy-dro/program-rozwoju-gminnej/nabor-wnioskow-o-dofina-2

 

 

 

ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania:

 

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/programy-przebudowy-dro/program-rozwoju-gminnej/realizacja-zadan-w-2018/35115,Lista-zakwalifikowanych-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-zatwierdzona-28-grudnia-.html

Nowy aparat RTG w Przychodni

Nowodworskie Centrum Medyczne podpisało umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie w kwocie 5 805 600,00, projektu "Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym" w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza. Wkład własny wynosi 1 451 400,00 zł. Całość wkładu własnego zostanie sfinansowana ze środków Powiatu Nowodworskiego. Łączna wartość projektu 7 257 000,00 zł.  Pierwszym etapem wprowadzenia e-usług w NCM  było zamontowanie cyfrowego aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiana sposobu wykonywania, zapisywania i przechowywania badań rentgenowskich to ważny moment dla Nowodworskiego Centrum Medycznego. Współczesne technologie pozwalają na niezwykle szerokie spojrzenia na zagadnienie obrazowania ludzkiego ciała w zakresie medycznym. Zapis cyfrowy to przede wszystkim przechowywanie wykonanych badań w nienaruszonym stanie, czego nie gwarantowały starzejące się błony rentgenowskie. Możliwość szybkiego dostępu do badań wykonanych, kopiowania, wysyłania w celu konsultacji a od strony technicznej to po prostu sprawny proces pozyskiwania obrazów w porównaniu z kłopotliwą obróbką chemiczną jaka miała miejsce wcześniej. Cyfrowy format obrazowania jest szybszy i bardziej elastyczny, a także poszerza możliwości skutecznego posługiwania się nim w medycynie, co skutkuje skróceniem czasu realizacji procedur.

 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni
 • Nowy RTG w Poradni

Remonty w Nasielsku

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje kolejne inwestycje na terenie naszego powiatu. W obecnej chwili remontowane są dwa mosty na terenie gminy Nasielsk na drodze wojewódzkiej nr 571. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 571 i nr 632 w mieście Nasielsk.

W dniu 28 listopada 2017 r. inwestycję wizytował Dyrektor ds. inwestycji Mariusz Kozera wraz ze Starostą Nowodworskim Magdaleną Biernacką i Wicestarostą Pawłem Calakiem.

„Wielokrotnie zabiegałam o budowę tego ronda, jeszcze jako radna miejska i teraz będąc starostą. W momentach wzmożonego ruchu bardzo trudno było włączyć się od strony Nowego Miasta. Rondo w tym miejscu to świetne rozwiązanie, bardzo usprawni komunikację. Cieszę się, że doszło do realizacji tego przedsięwzięcia.” – Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka.

 • Remonty dróg w Nasielsku
 • Remonty dróg w Nasielsku
 • Remonty dróg w Nasielsku
 • Remonty dróg w Nasielsku
 • Remonty dróg w Nasielsku
 • Remonty dróg w Nasielsku

Drogi powiatowe w gminie Zakroczym

Największą z wielu inwestycji drogowych powiatu nowodworskiego w 2017 roku jest zadanie, które ma na celu poprawę stanu technicznego, łącznie ponad 9 km dróg, na terenach gmin Nasielsk, Leoncin, Zakroczym i Pomiechówek.

W dniu 15 listopada 2017 r. Wicestarosta Paweł Calak wraz z Radną Powiatu Hanną Rutkowską doglądali postępy prac remontowych na drogach powiatowych na terenie gminy Zakroczym.

Na drodze powiatowej nr 2418W na odcinku o długości 600 m w Wólce Smoszewskiej została już ułożona nowa nawierzchnia wraz z poboczami z kruszywa. W Trębkach Nowych  na drodze powiatowej nr 2417W na odcinku 300 m oraz 3002W na odcinku 380 m sfrezowano nawierzchnię i zebrano pobocza. Inwestycja zakłada dodatkowo poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m.

Prace na drogach powiatowych będą kontynuowane do końca roku 2017.

 

 • Drogi powiatowe w Zakroczymiu
 • Drogi powiatowe w Zakroczymiu
 • Drogi powiatowe w Zakroczymiu
 • Drogi powiatowe w Zakroczymiu
 • Drogi powiatowe w Zakroczymiu
 • Drogi powiatowe w Zakroczymiu

2 miliony na drogę!

26.09.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy powiatem nowodworskim, a firmą ILS sp. z o.o. na wsparcie powiatu kwotą 2 000 000 zł w celu zrealizowania inwestycji pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od drogi krajowej 62 do miejscowości Swobodnia”. Porozumienie to przyniesie korzyść mieszkańcom powiatu, a szczególnie mieszkańcom gminy Zakroczym, jak i firmie ILS, zapewniając lepszy dojazd pracownikom do Centrum Logistycznego. Inwestycja planowana jest na 2018 r.

 • Podpisanie porozumienia z ILS
 • Podpisanie porozumienia z ILS
 • Podpisanie porozumienia z ILS
 • Podpisanie porozumienia z ILS
 • Podpisanie porozumienia z ILS
 • Podpisanie porozumienia z ILS
 • Podpisanie porozumienia z ILS

Uroczyste otwarcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego NCM

Koniec długo wyczekiwanego remontu. Przyszli, mali mieszkańcy powiatu nowodworskiego przyjdą na świat w godnych warunkach!

W dniu 27 września 2017 r. uroczyście otworzono Oddział Ginekologiczno-Położniczy Nowodworskiego Centrum Medycznego. Wstęgę przecięli przedstawiciele samorządów, które wsparły finansowo inwestycję: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Zastępca Wójta Gminy Czosnów Piotr Rutkowski, Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki, Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, Sekretarz Gminy Leoncin Henryk Mędrecki oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Grażyna Nadrzycka. Jest to pierwsza w historii tak liczna współpraca samorządów z terenu powiatu nowodworskiego. Wszyscy dostrzegli potrzebę remontu oddziału dla dobra przyszłych mam i ich dzieci. Koszt finansowania inwestycji został rozłożony proporcjonalnie w zależności od zamożności gminy i wysokości dochodów na jednego mieszkańca.

Część położnicza została gruntownie wyremontowana. Wymieniono m.in. wykładziny, glazury, tynki, drzwi, instalacje elektryczne, kanalizację, oświetlenie, a nawet rozebrano i postawiono na nowo kilka ścian działowych. Koszt remontu wyniósł 648 931,73 zł.

Dodatkowo, w celu polepszenia jakości świadczonych usług, niebawem zostanie zakupiony na oddział nowy sprzęt i aparatura medyczna.

To nie koniec prac w nowodworskim szpitalu. Planowana jest m.in. przebudowa parkingu, budowa ciepłej sieni z remontem SOR oraz termomodernizacja budynku i wprowadzenie e- usług.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przed, w trakcie i po remoncie oddziału.

Tak jest!

 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału
 • Otwarcie wyremontowanego oddziału

A tak było

 • Część oddziału przed remontem
  Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Część oddziału przed remontem
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
  Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Część oddziału przed remontem
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont stan na dzień 24.04.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
  Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017
 • Remont - stan na dzień 07.06.2017

Droga powiatowa nr 2427W

19.09.2017 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2427W w miejscowościach Ruszkowo oraz Malczyn (gm. Nasielsk) na odcinku o długości 1300 m. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I z siedzibą w Kobyłce. Planowany koszt inwestycji to 612 654,61 zł.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Kolejna duża inwestycja drogowa powiatu

W dniu 21 lipca 2017 r. podpisana została umowa na kolejną inwestycję drogową. Zakłada ona poprawę stanu technicznego dróg: w gminie Nasielsk w miejscowościach Nasielsk, Lubomin, w gminie Leoncin w miejscowościach Michałów, Nowe Gniewniewice, Gniewniewice Folwarczne, w gminie Zakroczym w miejscowościach Wólka Smoszewska, Trębki Nowe oraz w gminie Pomiechówek w miejscowościach Pomiechówek, Czarnowo, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Śniadówko. Łącznie przebudowane zostanie ponad 9 kilometrów nawierzchni. Dodatkowo powstanie chodnik w miejscowości Studzianki o długości 1370 m. Przetarg wygrała firma P.H.U. „PRIMA” z siedzibą w Sochaczewie. Planowany koszt inwestycji to 5 888 778,90 zł.

 

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Otwarcie bazy sportowej – relacja

W dniu 14 czerwca 2017 roku odbyło się oficjalnie otwarcie bazy sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki, Radni Powiatu Nowodworskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i szkół z terenu powiatu, przedstawiciele firm przeprowadzających przebudowę bazy sportowej oraz nauczyciele i uczniowie Liceum.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Teresa Popielak, która przywitała przybyłych gości i podziękowała osobom, które przyczyniły się do realizacji tych inwestycji. Wyraziła również nadzieję, że szkoła stanie się bazą przyszłych olimpijczyków. Następnie głos zabrała Starosta Magdalena Biernacka, przypominając główny cel tego przedsięwzięcia – rozwój fizyczny młodzieży. Wicestarosta Paweł Calak w swoim przemówieniu opowiedział o trudach związanych z planowaniem tej inwestycji i serdecznie podziękował osobom, bez których realizacja zadania nie mogłaby się udać.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi, ks. Andrzej Gawor poświęcił salę gimnastyczną oraz boisko. Głos zabrali zaproszeni goście, gratulując inwestycji i życząc wielu wygranych meczy.

Dalsza część uroczystości odbyła się na zewnątrz. Goście zostali zaproszeni do posadzenia drzew na terenie przyległym do obiektu. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności, podczas pokazu sekcji sportowych oraz finałowego meczu LO NDM Basketball League. Na zakończenie wystąpił szkolny zespół muzyczny "Czwartkowe muzykowanie".

Baza sportowa przy Liceum składa się z wyremontowanej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, boiska sportowego, siłowni zewnętrznej, bieżni do skoku w dal oraz toru nartorolkowego wokół budynku. Budowa tych inwestycji trwała od lutego do października 2016 roku. Łączny koszt wyniósł ok. 1 300 000 zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych powiatu nowodworskiego.

 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej
 • Otwarcie bazy sportowej

Przekazanie narzędzi dla ZSZ Nr 1

13 czerwca firma PROFIX Sp. z.o.o. przekazała kompleksowe wyposażenie w narzędzia do pracowni samochodowej nowych warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Łączna suma przekazanych akcesoriów wynosi niecałe 30 tysięcy złotych. To początek etapu wyposażania warsztatów. Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi
 • Przekazanie narzędzi

Remont w Szpitalu Powiatowym

Trwa długo wyczekiwany remont części Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Nowodworskim Centrum Medycznym. Już wkrótce pacjentki placówki będą mogły korzystać z całkiem nowych pomieszczeń dostosowanych do ich potrzeb.

W zakres wykonywanych prac wchodzą min. wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzki, oświetlenia, drzwi z ościeżnicami, rozebranie i wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie pomieszczeń.

Postęp prac remontowych w Nowodworskim Szpitalu osobiście zweryfikowali Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka wraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem.

stan na dzień 22.04.2017 r.

 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym
 • Remont w Szpitalu Powiatowym

Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych

Piękna, wiosenna pogoda zachęca do spacerów. Starosta wraz z wicestarostą odwiedzili Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zobaczyć rozkwitający ogród i korzystające z jego uroków dzieci. Było to też okazją do zapytania Dyrektor Jolanty Lesak jak sprawuje się nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, z którego od niedawna korzystają podopieczni placówki. Zakup samochodu został sfinansowany ze środków powiatu oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych

Chodnik w Studziankach

W gminie Nasielsk planowana jest kolejna inwestycja drogowa. Przy drodze powiatowej nr 2428W w miejscowości Studzianki zostanie wybudowany chodnik wraz ze zjazdami do nieruchomości. Wicestarosta Paweł Calak i Radny Kazimierz Drabik na miejscu omawiali zakres potrzebnych prac remontowych. Dużym problemem jest odwodnienie drogi, dlatego  plany przewidują także wykonanie rowów i przepustów. Zarząd Powiatu dostrzega problem braku chodników również w innych miejscowościach m.in. w Cegielni Psuckiej, Dębinkach i Nunie.

 • Chodnik w Studziankach
 • Chodnik w Studziankach
 • Chodnik w Studziankach
 • Chodnik w Studziankach

Droga powiatowa nr 2402W

Planowana jest kolejna inwestycja drogowa w Gminie Leoncin - przebudowa drogi powiatowej nr 2402W relacji Leoncin – Michałów – Nowe Gniewniewice. Stanowi ona kluczowe połączenie Leoncina z drogą wojewódzką 575. Wicestarosta Paweł Calak wraz z Radnym Krystianem Busztą na miejscu omawiali zakres potrzebnych prac remontowych. W ramach przebudowy planowane jest ułożenie nowej nawierzchni drogi o długości 1700 m, przełożenie chodnika na długości około 500 m, wymiana przepustu pod drogą, oczyszczenie rowów, utwardzenie pobocza oraz wykonanie poziomego oznakowania jezdni.

 

 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie

Uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych

W dniu 3 marca 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Budowa warsztatów trwała od kwietnia do grudnia 2016 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej ok. 984 m2. Znajdują się w nim pomieszczenia do przeprowadzania zajęć kursowych i egzaminów dla wszystkich kierunków prowadzonego kształcenia zawodowego, warsztat samochodowy, pracownia budowlana z magazynami, sale lekcyjne, sala konferencyjna oraz pokoje nauczycielskie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 651 493,98 zł.

Uroczystości w Straży

20 października odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez przyjętych do służby w Powiatowej Straży Pożarnej strażaków oraz poświęcenie nowego samochodu pożarniczego. W spotkaniu udział wzięli Katarzyna Kręźlewicz przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Magdalena Biernacka starosta, Paweł Calak wicestarosta, Anna Maliszewska członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu.

Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego marki Isuzu sfinansowany został ze środków przekazanych przez starostwo, wszystkie samorządy powiatu nowodworskiego oraz kilku lokalnych przedsiębiorców.

Po oficjalnych uroczystościach Komendant PSP Leszek Smuniewski zaprosił wszystkich zebranych do pomieszczeń, w których – przy wsparciu samorządów – planowane jest utworzenie sali edukacyjnej pn: Nowodworska Akademia Młodego Ratownika. Więcej na stronie http://www.kppsp-ndwormaz.pl/

 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika

Inwestycje w WTZ

W dniu 18.10.2016 r. wicestarosta Paweł Calak wraz z członkiem zarządu Dariuszem Tabęckim oraz radnym powiatu Krystianem Busztą dokonali wstępnej oceny zakresu niezbędnych inwestycji na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jako priorytet, kierownik WTZ Pani Elżbieta Gauza wskazała wykonanie nowego ogrodzenia wokół terenu oraz utwardzenie podjazdu dla samochodu transportującego uczestników warsztatów. Wkrótce za sprawą planowanych remontów oraz budowy ulicy otoczenie wokół warsztatów zmieni się nie do poznania.

 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na zakup sprzętu oraz ubrań typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Dofinansowanie WFOŚIGW
 • autor: M.Kamińska, J.Menich, data: 2016-10-07

Odbiór Schetynówki

14.09.2016 r. nastąpił odbiór przebudowanych dróg powiatowych nr 2404W na odcinku Czosnów - Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek - droga powiatowa 2404W. Łączna długość wyremontowanej nawierzchni wynosi 5 378,40 mb. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” zrealizowana w 2016 roku, została dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 1 924 354,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac

Boisko przy ZSZ w NDM – podpisanie umowy

W dniu 5 września 2016 roku została podpisana umowa na przebudowę boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Tuż przy warsztatach szkolnych powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20m x 40m i powierzchni 800 m2 z wielobarwnymi liniami wydzielającymi boisko do piłki ręcznej, nożnej, siatkowej oraz koszykowej. Wykonawcą jest firma Garden-Sport Service z siedzibą w Legionowie. Koszt inwestycji to 204 735,26 zł. Termin wykonania prac planowany jest na grudzień 2016 roku.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Plan boiska

Inwestycji w LO ciąg dalszy

23.05.2016 r. Starosta Magdalena Biernacka wraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem podpisali umowę na budowę boiska i renowację terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Przetarg wygrała firma Garden Sport Service z siedzibą w Legionowie. Koszt inwestycji to 934 137,55 zł. O dofinansowanie na to przedsięwzięcie zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Początek remontu drogi powiatowej nr 2413W

W dniu 11 lipca 2016 roku przekazaliśmy wykonawcy pod przebudowę drogę powiatową nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin. Remontowany będzie odcinek od połączenia z drogą krajową nr 62 w kierunku Nowy Modlin oraz odcinek od osiedla w Nowym Modlinie do miejscowości Kosewo. Lada dzień rozpoczną się pracę i trwać będą do końca września 2016 r.

 • przekazanie terenu
 • przekazanie terenu
 • przekazanie terenu

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
  • data: 2016-07-04

Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ nr 1

Pracodawcy coraz częściej szukają ludzi z doświadczeniem i wyuczonym zawodem. To sprawia, że kształcenie zawodowe znów staje się docenione. Młodzież świadomie wybiera pewny fach.

Powiat nowodworski wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy. W celu zwiększenia zainteresowania szkolnictwem zawodowym, od 5 kwietnia 2016 roku trwa budowa warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kolejne inwestycje przebudowy dróg powiatowych

W dniu 21 czerwca 2016 podpisane zostały dwie umowy. Pierwsza dotyczy drogi nr 2422W Nasielsk - Strzegocin. Przetarg wygrała firma „Drogi i Mosty – Jan Karczmarczyk” z siedzibą w Pułtusku. Koszt inwestycji wyniesie 1 224 000 zł. Jest to końcowy etap przebudowy ciągu drogowego. W 2009 roku zrealizowano dł. 1 860 m w miejscowości Nasielsk oraz odcinek drogi po stronie powiatu Pułtuskiego.
 • Logo PROW

Dofinansowanie z PROW 2014-2020

W dniu 20.06.2016r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Nowodworskim o przyznaniu pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin".

Schetynówka – półmetek remontu

Już dwa miesiące trwa przebudowa drogi powiatowej 2404W na odcinku Czosnów - Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa 2404W. Do końca zbliżają się prace związane z poszerzeniem drogi oraz układaniem chodnika. 13 czerwca br. zaczęto kłaść masę bitumiczną. Tak wygląda półmetek robót.

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” zrealizowana w 2016 roku, została dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 1 924 354,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

 • Schetynówka - półmetek remontu
 • Schetynówka - półmetek remontu
 • Schetynówka - półmetek remontu
 • Schetynówka - półmetek remontu

Ponad 4 mln na drogi w powiecie

Miło nam poinformować, że Minister Finansów Rzeczpospolitej Polski przyznał powiatowi nowodworskiemu kwotę 4 150 486 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk w miejscowościach Nasielsk, Cieksyn, Borkowo, gminy Pomiechówek w miejscowościach Wymysły, oraz gminy Zakroczym w miejscowościach Janowo i Wojszczyce. Trwać będzie do końca listopada 2016 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W

Zakończono prace remontowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2430W w relacji Wągrodno – Budy Siennickie – Studzianki w gminie Nasielsk. Znacznie poprawiono stan techniczny nawierzchni na odcinku długości 950 m. W piątek (20.05.2016r.) nastąpił odbiór prac. Inwestycja została zrealizowana ze środków powiatu w kwocie 209 284,50 zł.

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W

Kolejna dotacja dla powiatu nowodworskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 745/152/16 przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odc. 1290 m" w wysokości 200 000 zł.

Niniejsze środki finansowe zostały przyznane na realizację zakresu prac zawartych we wniosku. Ostateczny termin realizacji (odbioru końcowego) zadania objętego dotacją to 31 października 2016 r.

 • logo Urzędu Marszałkowiskiego Woj. Maz.

Dotacja dla powiatu na plany urządzenia lasów

Miło nam poinformować, iż powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie, w formie dotacji w wysokości 8 728,96 zł, na zadanie pn.: "Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek".

Wnioskowana kwota przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi do 50 % kosztu kwalifikowanego zadania.  W najbliższym możliwym czasie zostanie podpisana umowa przez obie strony.

 • Logo WFOŚiGW

Koniec remontu w LO

Koniec remontu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 9 maja 2016 r. nastąpił odbiór prac przez wicestarostę nowodworskiego Pawła Calaka oraz dyrekcję szkoły. Mamy nadzieję, że nowa sala gimnastyczna oraz szatnie z łazienkami, będą dobrze służyły uczniom. Zachęcamy do obejrzenia albumu, przedstawiającego zdjęcia przed, w trakcie oraz po remoncie.

Nowodworskie Centrum Medyczne będzie nowocześniejsze

Nowodworskie Centrum Medyczne informuje, iż znaleźliśmy się na liście rankingowej, na 18 miejscu w ramach konkursu „Wzrost e-potencjału Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania z tego tytułu. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 257 000,00 zł, natomiast unijne dofinansowanie będzie wynosiło 5 805 600,00 zł (tj. 80% wartości projektu).

Schetynówka – początek remontu

13.04.2016 r. rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych 2404W na odcinku Czosnów-Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa 2404W. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski z siedzibą w Sochaczewie. Koszt wyniesie 3 852 568,68 zł. Planowany termin oddania to koniec sierpnia 2016 roku.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poszerzeń. Projekt przewiduje również budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Spacerowej z drogą powiatową nr 2404W, zjazdy na posesje mieszkalne i pola uprawne oraz poprawę geometrii wlotów dróg poprzecznych.

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” zrealizowana w 2016 roku, została dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 1 924 354,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.
 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.
 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.
 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.

Przebudowa drogi powiatowej Czosnów - Kazuń Bielany

Powiat nowodworski znalazł się na III miejscu listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń-Bielany oraz nr 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poszerzeń. Projekt przewiduje również budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Spacerowej z drogą powiatową nr 2404W, zjazdy na posesje mieszkalne i pola uprawne oraz poprawę geometrii wlotów dróg poprzecznych.

Dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” to 3 mln złotych. Planowany termin oddania inwestycji to koniec sierpnia 2016 r.

 • Mapka sytuacyjna

Remont LO w Nowym Dworze Maz.

9 lutego br. rozpoczął się remont w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego przy ul. Chemików 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakres prac obejmuje remont łazienek, korytarza i szatni przy sali gimnastycznej, salę gimnastyczną oraz magazynek na sprzęt sportowy. Pomieszczenia te wymagają wymiany posadzek, instalacji elektrycznych i sanitarnych, a ściany uzupełnień oraz przebudowy. Wymienione zostanie również ich wyposażenie. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych powiatu w kwocie 245 920,09 zł, a jej zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2016 r.

Budowa ogrodu dydaktycznego przy ZPE

Zespół Placówek Edukacyjnych (ZPE) w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 oferuje naukę w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie do szkoły uczęszcza 82 uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z myślą o nich zrodził się pomysł budowy ogrodu dydaktycznego, pełniącego również funkcję terapeutyczno – rekreacyjną, na terenie przylegającym do budynku szkoły. Ogród dydaktyczny został zaplanowany na obszarze 850 m2. Projekt ogrodu zakłada tworzenie wnętrz o jak największym potencjale edukacyjnym, a także terapeutycznym. Przewiduje podzielenie terenu na funkcjonalne części i ich powiązanie we wspólną całość. Teren w otoczeniu szkoły ma służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów – od funkcji społecznej, poprzez zabawę, po funkcję edukacyjną. W ogrodzie umieszczono wiatę edukacyjną – kącik edukacyjny oraz miejsca do siedzenia, która zachęca od odpoczynku. Zaplanowano również utworzenie kompozycji rabat roślinnych zawierających gatunki krzewów liściastych i iglastych oraz roślin zielnych. Różne gatunki roślin pozwolą zapoznać uczniów z zasadami ich pielęgnacji, umożliwią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. W proponowanym układzie zakłada się przeprowadzanie zajęć takich jak: zajęcia dydaktyczne o charakterze przyrodniczym i biologicznym, zajęcia funkcjonowania w środowisku, zajęcia terapeutyczne. Inwestycja została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcą jest firma NOVA - Jerzy Łebski z Łowicza.

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na projekt „Bliżej natury” szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin, jednostek pomocniczych oraz mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego

 • Informacja o pozyskaniu środków z WFOŚiGW
  • autor: M.Kamińska, J.Menich, data: 2016-01-08

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na budowę terenowej ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn. „Aleja przyrodnicza miłośników powiatu nowodworskiego”

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
  • autor: M.Kamińska, J.Menich, data: 2016-01-08

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na budowę ogrodu dydaktycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Informacja o pozyskaniu środków z WFOŚiGW
  • autor: J.Menich, M.Kamińska, data: 2016-01-08

Przychodnia Specjalistyczna NCM coraz ładniejsza

W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej części Przychodni Specjalistycznej Nowodworskiego Centrum Medycznego przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna przed budynkiem Starostwa Powiatowego

"Aleja przyrodnicza miłośników powiatu nowodworskiego" bo tak nazywa się ścieżka edukacyjno - ekologiczna stworzona dla mieszkańców powiatu nowodworskiego. Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powiat nowodworski - Bliżej natury

W dniach 21.10.2015 r. w Nasielsku, 19.11.2015 r. w Zakroczymiu oraz 20.11.2015 r. w Czosnowie odbyło się szkolenie w ramach realizacji zadania pn „ Bliżej natury” – szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin, jednostek pomocniczych oraz mieszkańców powiatu nowodworskiego, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
  • data: 2015-09-29

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • WFOŚ
 • autor: M.Kamińska, data: 2015-06-25

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚIGW dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
 • Logo WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycja pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontrakt Wojewódzki

Inwestycja pn: „Zakup i montaż uniwersalnego aparatu RTG oraz aparatu z ramieniem „C” dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim”

Inwestycja pn: „Zakup i montaż uniwersalnego aparatu RTG oraz aparatu z ramieniem „C” dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim” została zrealizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 współfinansowanego ze środków budżetu państwa i powiatu nowodworskiego.

Inwestycje w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

W wakacje, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016, w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku przeprowadzone były prace remontowe...

Remont dachu w WTZ w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy dach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Droga powiatowa Siennica - Mogowa po remoncie

Zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej nr 2429W Siennica - Mogowo zostało przekazane do realizacji gm. Nasielsk Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr VII/43/2015 z dnia 12.06.2015 r. wraz ze środkami w wysokości 70 tys. zł.

Przebudowa drogi powiatowej Pomiechówek - Nasielsk

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.